Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Vabilo na konferenco – ENAKOST SPOLOV SE OBRESTUJE!

Vabilo na konferenco

ENAKOST SPOLOV SE OBRESTUJE!

Si lahko privoščimo neizkoriščen potencial žensk?

Kongresni center Brdo pri Kranju, 15. in 16. januar 2014

 

Čas finančne in gospodarske krize je priložnost za korenite družbene spremembe, za iskanje inovativnih in boljših rešitev, za ustvarjanje pravičnejše družbe. Hkrati pa je to tudi čas, ko je enakost spolov, eden od gradnikov pravične družbe, na veliki preizkušnji, saj se jo pogosto razume kot zadevo, s katero se ukvarjamo zgolj v časih gospodarske in družbene rasti ter napredka

Enakost spolov ni razkošje. Je nuja. Ni samo stvar človekovih pravic in demokracije, temveč tudi stvar gospodarskega razvoja in družbene blaginje. Da se enakost spolov obrestuje, dokazujejo številne študije in izkušnje tako iz poslovnega kot političnega sveta. Enakost žensk in moških oziroma raznolikost spolov izboljšuje procese odločanja, povečuje uspešnost podjetij, zmanjšuje tvegane in povečuje družbeno odgovorne odločitve, tako politične kot poslovne.

Na konferenci Enakost spolov se obrestuje! bomo razpravljali o političnih, gospodarskih, družbenih in tudi zasebnih argumentih za enakost žensk in moških. Ključno vprašanje, na katerega bomo skušali odgovoriti je, ali si lahko privoščimo neizkoriščen potencial žensk. Ženske v Sloveniji in drugod po Evropi so bolj izobražene od moških, vendar večinoma zasedajo nižja in slabše plačana delovna mesta, na položajih odločanja v politiki in gospodarstvu so slabše zastopane. Predstavili bomo različne dobre prakse ter razpravljali o ključnih izzivih za krepitev enakosti spolov v prihodnosti.

Konferenca je otvoritveni dogodek projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma, ki ga izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in se sofinancira iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014. Na konferenci bo tudi razstava natečajnih predlogov vizualne podobe projekta. Udeleženke in udeleženci boste lahko glasovali za najboljšo rešitev, vaše glasovanje pa bo predstavljalo del ocene za končen izbor.

Zaradi organizacije dogodka vas vljudno prosimo za pravočasno prijavo, in sicer najkasneje do ponedeljka, 30. decembra 2013. Izpolnjeno prijavnico posredujte na elektronski naslov (pia.azman@gov.si) ali po faksu (01 369 79 18). Stroške prehrane in namestitve bo poravnalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz sredstev Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. Število mest je omejeno, zato bomo upoštevali vrstni red prijav. Neprijavljenim, žal, ne bomo mogli zagotoviti udeležbe. V primeru odpovedi prijave nas, prosimo, obvestite, da bomo mesto lahko ponudili drugim.

Vljudno vabljeni!

Vabilo s programom

Skip to content