Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

V okviru projekta TRIALOG je nastal Priročnik za opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih

21. februar 2024 – V okviru projekta Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja (TRIALOG) je nastal Priročnik za opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih.

Projekt, podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, naslavlja pereča vprašanja, ki jih je pandemija covid-19 še bolj postavila v ospredje med mladimi v Podravju, in naslavlja družbeno neenakost v kontekstu mladih.

Splošni cilj projekta TRIALOG je krepitev mehkih veščin mladih, spodbujanje samozavesti in medsebojnega spoštovanja ter s tem omogočanje posamezniku aktivno sodelovanje v širši družbi. Projekt si hkrati prizadeva okrepiti sposobnosti in znanja mladinskih delavcev v mentorski ali svetovalni vlogi ter se zavzema za iskanje ustreznih sistemskih rešitev na nacionalni ravni.

Ilustracija dveh možicljev, ki zreta vsak v svojo smer.
© Projekt TRIALOG

Na projektu so se usmerili v aktivnosti za opolnomočenje mladih proti medvrstniškemu nasilju, zagotavljanje usposabljanja za mladinske delavce in pripravo vsebinsko uporabnega gradiva, namenjenega tako mladinskim delavcem kot tudi učiteljem, vzgojiteljem, staršem in vsem zaposlenim na področju mladih.

Priročnik za opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih

V priročniku je sprva predstavljena Zbirka izobraževalnih vsebin TRIALOG, ki naslavlja nasilje, duševno zdravje, pozitivno komunikacijo in tehnike sproščanja za obvladovanje stresnih situacij. V nadaljevanju priročnik ponuja opis in predstavitev nove interaktivne spletne platforme TRIALOG, ki spodbuja pozitiven dialog in je namenjena premagovanju stisk mladih na področju vrstniškega nasilja in duševnega zdravja. Platforma pomaga mladim pri prepoznavanju različnih oblik nasilja in nudi koristne napotke pri spoprijemanju z nasiljem. Sledijo primeri obstoječih dobrih praks številnih društev, zavodov, organizacij, inštitutov in institucij iz Slovenije in tujine, ki bralca seznanijo z njihovimi projekti, glavnimi dosežki projektov, metodami dela in predstavljenimi izzivi in rešitvami. Ne nazadnje so v priročniku opisani učinkoviti pristopi pri delu z mladimi in izkušnje pri izvajanju delavnic za srednješolce, katerih cilj je motiviranje mladih, naj uporabljajo tehnike sproščanja v vsakdanjem življenju, pozitivno komunikacijo in se pozitivno spopadajo s stresom.

Ilustracija možiclja, kateremu iz glave uhaja zmešnjava.
© Projekt TRIALOG

Priročnik torej služi kot celovit vodnik za osebe, zaposlene na področju dela z mladimi, saj zajema praktična orodja, zgledne primere dobre prakse ter učinkovite pristope in metode dela, ki so jih pridobili iz lokalnih in mednarodnih projektov.

Projekt TRIALOG poleg nosilca projekta Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES) soustvarjajo še Mestna občina Ptuj, Ljudska univerza Ormož, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Mladinski svet Mestne občine Ptuj in Avisensa, Inštitut za psihologijo, svetovanje in izobraževanje.

VIR: Projekt TRIALOG in Priročnik za opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih

Skip to content