Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Tretji letni sestanek v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021

26. maj 2021 – Predstavniki držav donatoric so skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – v vlogi Nacionalne kontaktne točke in Nosilca programov – ter ostalimi udeleženci na tretjem letnem sestanku ocenili izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v letu 2020.

Na letnem sestanku, ki je tudi tokrat potekal prek spleta, so države donatorice potrdile Kombinirano strateško in letno poročilo za leto 2020, ki je objavljeno na spletni strani finančnih mehanizmov. Udeleženci so se seznanili s trenutnim statusom izvajanja programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, Sklada za civilno družbo (Active Citizens Fund), progama Socialni dialog – dostojno delo ter dveh horizontalnih skladov, in sicer za regionalno sodelovanje in za zaposlovanje mladih.

Razpravljali so tudi o poteku javnih razpisov v okviru programov Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter Izobraževanje – krepitev človeških virov, o  bilateralnem sodelovanju in iniciativah v okviru Sklada za bilateralne odnose, o prerazporeditvi sredstev rezerve tj. še nerazporejenih sredstev finančnih mehanizmov, ki so bila dodeljena Sloveniji, ter se pogovorili še o drugih odprtih vprašanjih.

Predstavniki držav donatoric so izpostavili,  da kljub temu da so bile razmere zaradi pandemije Covid-19 v letu 2020 težke in polne izzivov, se lahko iz te izkušnje marsikaj naučimo. Zaželeli so uspešno implementacijo ter poudarili, da si tudi vnaprej želijo dobrega in aktivnega sodelovanja.

Pregled leta 2020: Izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančenga mehanizma EGP v Sloveniji

Kombinirano strateško in letno poročilo o izvajanju Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 v Sloveniji za leto 2020 (dokument je v angleškem jeziku)

 

Skip to content