Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Strokovna konferenca o duševnem zdravju mladih

22. marec 2024 – V torek, 19. marca 2024, je v Mariboru potekala strokovna konferenca, ki so jo priredili projektni partnerji projekta TRIALOG, sofinanciranega s strani Norveškega finančnega mehanizma. Dogodek, ki ga je povezovala vodja projekta TRIALOG, Tjaša Rupar z Inštituta za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES), je naslavljal temo mladi in duševno zdravje. Modratorka je v središče dogodka postavila vprašanje »Kaj lahko storim jaz«.

Strokovna konferenca je bila namenjena tudi sklenitvi projekta TRIALOG, ki naslavlja problematiko in izzive mladih v kontekstu epidemije covid-19 v Podravski regiji. V sklopu projekta se osredotočajo na odsotnost socialnih stikov, slabšo socialno vključenost mladih, porast nasilja v družini (prepiri, nesoglasja in fizično, psihično ter ekonomsko nasilje), porast stopnje medvrstniškega nasilja, vključno s spletnim nasiljem in vandalizmom mladih, pomanjkanje podpornih storitev za mlade v Podravski regiji in slabše stanje med mladimi na področju samopodobe kot posledice večje izpostavljenosti spletnim objavam vrstnikov, vplivnežev in popolnih neznancev, ki prikazujejo idealizirane podobe svojega življenja in teles.

Ljudje sedijo v dvorani in gledajo v predstavitev na platnu, kjer ima moški govori.
© MKRR

Dogodek je z uvodnim nagovorom otvorila dr. Agata Zupančič iz Ministrstva za zdravje. Nekaj besed je namenila predstavitvi vseh dejavnosti Ministrstva za zdravje, ki so povezane z duševnim zdravjem.

Srečanje je bilo razdeljeno na tri dele. V prvem delu je izr. prof. dr. Andrej Naterer, profesor s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, predstavil izsledke raziskave o položaju mladih (Mladina 2020). Med drugim je opozoril na načine spopadanja s stresom, ki so včasih delovali, kot sta npr. glasbeno in športno udejstvovanje, danes pa ne delujejo več, saj je družba preveč tekmovalna in posledično imajo tovrstne dejavnosti nasproten učinek, saj povzročajo dodaten stres.

V drugem delu dogodka je potekala okrogla miza, na kateri so sodelovali Kaja Stropnik Eferl, specialistka klinične psihologije z Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Maribor, izr. prof. dr. Rudi Klanjšek, profesor s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, in Anja Durjava z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Sogovorniki so se razgovorili o duševnih težavah mladostnikov, diskusijo pa je še poglobila s podvprašanji moderatorka Tjaša Rupar (IPES).

Strokovna konferenca se je zaključila s svetovno kavarno, kjer so udeleženci v skupinah govorili o vnaprej zastavljenih vprašanjih, navezujočih na duševno zdravje mladih.

Občinstvo gleda proti govorinišek odru, kjer sedijo štirje nastopajoči in se pogovarjajo.
© MKRR

Projekt TRIALOG poleg nosilca projekta Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES) soustvarjajo še Mestna občina Ptuj, Ljudska univerza Ormož, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Mladinski svet Mestne občine Ptuj in Avisensa, Inštitut za psihologijo, svetovanje in izobraževanje.

Skip to content