Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Srečanje nosilcev izobraževalnih programov v Vroclavu na Poljskem

28. junij 2023 – V poljskem Vroclavu je potekalo dvo-dnevno srečanje nosilcev programov, ki so podprti s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP in so namenjeni izobraževanju. Predstavniki z Hrvaške, Češke, Latvije, Portugalske, Slovaške, Slovenije in Romunije kot tudi predstavniki iz držav donatoric so razpravljali o vplivih in doseženih rezultatih vsakega programa.

Skupina ljudi za mizami
Srečanje nosilcev izobraževalnih programov v Vrocalvu na Poljskem. © Fundacija za razvoj izobraževalnega sistema, Nosilec programa Izobraževanje na Poljskem

Po predstavitvi izobraževalnega progama iz vsake države je potekala skupinska razprava o izvajanju programov v trenutnem finančnem obdobju. Dotaknili so se vprašanj o izzivih pri izvajanju, bodisi o vplivu dogajanja na globalni ravni ali na nacionalnem nivoju, kar vključuje politične, zakonodajne ali gospodarske izzive. Razpravljali so tudi o dosežkih in uspehih ter kako zagotoviti dolgoročen učinek programov.

V drugem delu so udeleženci razpravljali o uspehih in aktivnostih bilateralnega sodelovanja ter kako se pri izvajanju programov spopadajo z različnimi spremembami. Zadnji dan pa je bil namenjen temu kako dobro načrtovati izobraževalne programe.

Ljudje za mizami, oseba za govorniškim odrom, promocijsko stojalo, projeciranje predstavitve, vidne zastave držav donatoric Islandije, Lihtenštajna in Norveške, ter zastava Polsjke.
Srečanje nosilcev izobraževalnih programov v Vrocalvu na Poljskem. © Fundacija za razvoj izobraževalnega sistema, Nosilec programa Izobraževanje na Poljskem

Skip to content