Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Spremljajte Sklad za regionalno sodelovanje tudi prek nove spletne revije »Regional Cooperation Magazine«

3. maj 2021 – Izšla je prva izdaja spletne revije Sklada za regionalno sodelovanje »Regional Cooperation Magazine«, v kateri so predstavljeni projekti tega sklada.

Sklad za regionalno sodelovanje

Sklad za regionalno sodelovanje je novost Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v sedanjem obdobju. Sklad podpira transnacionalno in regionalno čezmejno sodelovanje med državami upravičenkami s poudarkom na skupnih evropskih izzivih, ki jih je mogoče rešiti le s skupnimi močmi. Ker pa se izzivi ne ustavijo na mejah EU, je bilo k sodelovanju povabljenih deset sosednjih držav. Sklad se osredotoča na programska področja finančnih mehanizmov.

Upravljavec, ki Uradu za finančne mehanizme pomaga pri izvajanju tega sklada, je konzorcij, ki ga sestavljata Ecorys Polska in JCP Italija.

Projekti v okviru sklada

Podprti projekti so regionalne čezmejne ali transnacionalne narave in vključujejo partnerje in aktivnosti v vsaj treh različnih državah. Sredstva so namenjena podpori vključujočega dialoga in krepitvi čezmejnih in transnacionalnih mrež, krepitvi zmogljivosti, izmenjavi znanja in izmenjavi politik za pospeševanje inovacij; razvoju struktur trajnostnega sodelovanja med gospodarstvom, javnim ter civilnim sektorjem in akademskim svetom; in dejavnosti, ki prispevajo in povečujejo uspešnost ter učinkovitost pri razvoju politike in odzivov na skupne evropske izzive.

V okviru prvega razpisa je bilo oddanih več kot 700 prijav, ki so pokrivala vseh 23 področij. Izbranih pa je bilo 20 projektov.

Revija »Regional Cooperation Magazine«

Ta platforma je potrebna, da projektom daje glas in jim omogoči prostor za deljenje rezultatov.

Vabljeni k branju!

Skip to content