Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Spremembe razpisne dokumentacije

26. julij 2021 – Nosilec programa je objavil spremembe razpisne dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. 

Na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje in na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov je spremenjen 2. del Priročnika za upravičence: Razvoj projektov zaradi umika dodatnih pogojev za udeležbo v postopku za nevladne organizacije.

Pri obeh javnih razpisih je dodan dokument z navedbo te spremembe.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z javnim razpisom obeh programov prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Skip to content