Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Spremembe razpisne dokumentacije programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

17. september 2021 – Nosilec programa je objavil spremembe razpisne dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov je spremenjen 1.b del Priročnika za upravičence: O programu in javnem razpisu.

Pri javnem razpisu je dodan dokument z navedbo te spremembe.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z javnim razpisom prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Skip to content