Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Spremembe razpisne dokumentacije obeh programov

9. julij 2021 – Nosilec programa je objavil spremembe razpisne dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. 

Na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje so spremenjeni 2. del Priročnika za upravičence: Razvoj projektov (zaradi spremembe naziva programskega partnerja iz države donatorice), 3. del Priročnika za upravičence: Prijava projekta in 4. del Priročnika za upravičence: Upravičenost izdatkov. Na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov so spremenjeni 1.b del Priročnika za upravičence: O programu in javnem razpisu, 2. del Priročnika za upravičence: Razvoj projektov (oba zaradi spremembe naziva programskega partnerja iz države donatorice), 3. del Priročnika za upravičence: Prijava projekta in 4. del Priročnika za upravičence: Upravičenost izdatkov.

Pri obeh javnih razpisih je dodan dokument z navedbami sprememb.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z javnim razpisom obeh programov prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Skip to content