Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

SmartMOVE: Brezplačna izobraževanja na temo trajnostne mobilnosti za podjetja

29. september 2023 – Jeseni se v sklopu projekta SmartMOVE pričenja cikel brezplačnih izobraževanj, na katerih bodo strokovnjaki z različnih področij na zanimiv in dinamičen način predstavili ključne teme in možnosti, ki jih imajo delodajalci in zaposleni, da pripomorejo k bolj trajnostni mobilnosti z izjemno ugodnimi učinki tako za vse, tudi za skupnost in okolje.

Projekt SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost naslavlja izziv trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa, v tem primeru Ljubljansko urbano regijo (LUR) z glavnim mestom Ljubljano, ki je najpomembnejši cilj dnevnih migracijskih tokov v Sloveniji. Jeseni se začne brezplačni izobraževalni cikel, na katerem bodo strokovnjaki iz različnih področij predstavili ključne teme in možnosti za delodajalce ter zaposlene, ki lahko prispevajo k trajnostni mobilnosti s pozitivnimi učinki za vse, vključno s skupnostjo in okoljem. Izobraževanja bodo podprta tudi z video ponazoritvami vsebin in primerov, izdelanih posebej za ta namen.

  • 11. 10. 2023 – Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih  (webinar)
  • 25. 10. 2023 – Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila  (webinar)
  • 08. 11. 2023 – Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje (webinar)
  • 22. 11. 2023 – Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih (webinar)
  • 18. 01. 2024 – Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah (v živo)

Vsi webinarji potekajo od 9.00 do 10.15, izobraževanje v živo pa med 10. in 12. uro. Ob spremljanju vsaj treh izobraževanj prejmete tudi potrdilo o udeležbi. Na izobraževanja po vašem izboru se lahko prijavite tukaj. Za več informacij obiščite www.smart-move.si ali www.zds.si.

Vabilo na cikel brezplačnih izobraževanj za podjetja o trajnostni mobilnosti

Opisi izobraževanj

Webinar: Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih 
Datum: 11. 10. 2023 ob 9.00
Trajanje: 9.00–10.00

Kratek opis: Podjetja in druge ustanove so pomemben deležnik pri načrtovanju in upravljanju učinkovitega mestnega prometa, kakor tudi pri spodbujanju trajnostne mobilnosti. Uvodno predavanje obravnava orodja, ki učinkovito in uspešno naslavljajo mobilnost v podjetjih in ustanovah, hkrati pa spodbujajo kolesarjenje, uporabo javnega prevoza ter racionalnejšo rabo avtomobila, kar prinaša tudi precejšnje prihranke. V sklopu predavanja bo podrobno predstavljen mobilnostni načrt za ustanove kot strateški dokument za obravnavo stanja, vzpostavitev vizije in nabor ukrepov trajnostne mobilnosti z namenom spreminjanja potovalnih navad zaposlenih.

Webinar: Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila 
Datum: 25. 10. 2023 ob 9.00
Trajanje: 9.00–10.15

Zaradi pogostega primanjkljaja parkirnih mest v primerjavi s številom avtomobilov predstavlja upravljanje parkiranja oziroma parkirišč enega izmed ključnih ukrepov za spreminjanje potovalnih navad zaposlenih. Poleg spodbujanja trajnostne rabe osebnega avtomobila, lahko podjetja z ukrepi na področju upravljanja parkiranja naslavljajo zmanjšanje stroškov vzdrževanja parkirišč, objekta in okolice. Na predavanju bodo predstavljeni raznoliki ukrepi vezani na upravljanje parkiranja oziroma parkirišč, celovito naslavljanje optimizirane rabe avtomobila ter inovativne rešitve na področju trajnostne mobilnosti zaposlenih.

Webinar: Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje
Datum: 8. 11. 2023 ob 9.00
Trajanje: 9.00–10.15

Trajnostna mobilnost podjetjem in zaposlenim omogoča bolj učinkovito izkoriščanje delovnega časa, zmanjševanje stroškov in obremenitve okolja. Podjetja lahko s sprejetjem politik trajnostne mobilnosti bistveno zmanjšajo emisije, optimizirajo prometne tokove ter izboljšajo življenje zaposlenih in prebivalcev mest. Na predavanju bodo predstavljeni različni načini in izzivi upravljanja mobilnosti podjetij, ki naslavljajo spodbujanje sprememb v kulturi podjetij ter koristih za zaposlene, okolje, poslovanje podjetij ter prehoda vsakega podjetja na ogljično nevtralnost.

Webinar: Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih
Datum: 22. 11. 2023 ob 9.00
Trajanje: 9.00–10.15

S spodbujanjem aktivnega prihoda na delo in ozaveščanjem o škodljivosti sedečega življenjskega sloga lahko občutno pripomoremo k splošnemu zdravju zaposlenih. Aktivni prihodi na delo (hoja, kolesarjenje) manjšajo povprečno letno bolniško odsotnost in večajo splošno zadovoljstvo zaposlenih. Na predavanju bodo predstavljena trenutna spoznanja vpliva trajnostne mobilnosti na zdravje zaposlenih ter učinkoviti pristopi za spodbujanje zdravja v podjetjih in ustanovah.

V živo: Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah
Datum: 18. 1. 2024 ob 10.00
Trajanje: 10.00–12.00

Na izobraževanju bodo s strani podjetij in ustanov predstavljene številne dobre prakse, rešitve in izkušnje naslavljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih. Izobraževanje bo potekalo v živo, več podrobnosti pa bomo objavili v drugi polovici oktobra.

V projektu SmartMOVE, ki je podprt s sredstvi Finančnega mehanizma EGP, sodelujejo Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije kot nosilec projekta in projektni partnerji Institut Jožef Stefan, Inštitut za politike prostora, Ljubljanski urbanistični zavod, Združenje delodajalcev Slovenije, GoOpti, Center energetsko učinkovitih rešitev in norveški Raziskovalni inštitut Nordland.

Skip to content