Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Slovesnost ob zaključku projekta ZAGON

19. april 2024 – Včeraj se je v Mali Račni pri Centru ohranjanja narave Žabja hiša odvila Slovesnost ob zaključku projekta ZAGON z otvoritvijo nove učne poti na Radenskem polju.

Ob tej priložnosti sta zbrane nagovorila župan občine Grosuplje, dr. Peter Verlič, in vodja Sektorja za finančne mehanizme na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, Jadranka Plut. Otvoritev dogodka v lepem naravnem okolju pa sta glasbeno obarvala Klara in Ernest Miklič, Duo Tvoja Glasba.

Župan občine Grosuplje, dr. Peter Verlič, je dejal, »da ima občina Grosuplje zeleno barvo tudi v grbu. Tisti, ki iz Ljubljane prihajajo v občino Grosuplje, so navdušeni nad naravo. Ko se v občini ustavijo, želijo imeti vse tiste dobrine, ki jih ponuja mestno središče. In najti pravo sorazmerje med razvojem in ohranjanjem narave, je izziv, je pa tudi zelo pomembno.«

Župan občine Grosuplje med uvodnim nagovorom.
© Občina Grosuplje

»Čestitke vsem, ki ste sodelovali pri tem projektu, in želim si, da bo Radensko polje še naprej uživalo visoko prioriteto tudi na državni ravni in da bomo še naprej lahko veseli tega stika z naravo tukaj v tem prelepem koncu občine Grosuplje,« je dodal.

Vodja Sektorja za finančne mehanizme na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, Jadranka Plut, je izpostavila, da »je projekt ZAGON sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in nacionalne soudeležbe v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, katerega nosilec je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

»Zaradi pomembne vloge biotske raznovrstnosti pri trajnosti in vzdržnosti našega planeta in življenja na njem je nadaljnja podpora tovrstnih projektov ključna,« je še poudarila.

Prizorišče zaključnega dogodka ZAGON.
© Občina Grosuplje

Projekt ZAGON se osredotoča na gozdove in mokrišča, za katere je značilen velik prispevek k blaženju podnebnih sprememb. Vsa izbrana projektna območja spadajo pod Naturo 2000, katere kvalifikacijske vrste in habitatni tipi so v neugodnem ohranitvenem stanju in so v zadnjih desetih letih zaradi podnebnih sprememb utrpeli veliko škodo.

Sledilo je svečano odkritje na novo postavljene informativne table, ki označuje začetek nove učne poti Od Šice do mejice. Tablo so odkrili vodja Sektorja za finančne mehanizme na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, Jadranka Plut, podžupan občine Grosuplje, Janez Pintar, direktorica občinske uprave, Zdenka Grozde in vodja projekta ZAGON, Miha Drobnič.

Svečano odkritje na novo postavljene informativne table, ki označuje začetek nove učne poti Od Šice do mejice
© Občina Grosuplje

Nova učna pot na Radenskem polju poteka v dolžini 3 km, njen pričetek je v Mali Račni pri Žabji hiši, ki stoji na idiličnem otočku, tik ob izviru vodotoka Šica, ter se preko Velike Račne in Kopanja nadaljuje do poplavnega gozda, ki se nahaja približno 300 m severovzhodno.

Nova učna pot na Radenskem polju je bila vzpostavljena v okviru projekta ZAGON, katerega namen je dvigniti odpornost ekosistemov, ki so najbolj pod pritiskom podnebnih sprememb, in sicer z izboljšanjem znanj in kompetenc deležnikov za njihovo upravljanje ter z izvedbo ukrepov za njihovo obnovo.

Projekt ZAGON, ki je sofinanciran s strani Islandije, Lihtenštajna in Norveške s sredstvi Finančnega mehanizma EGP, soustvarjajo Občina Grosuplje kot nosilec projekta in projektni partnerji Zavod za turizem in promocijo – Turizem Grosuplje, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije ter University College for Green Development z Norveške.

VIR: Občina Grosuplje

Skip to content