Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Sklad Norveškega in EGP finančnega mehanizma za regionalno sodelovanje: obvestilo

Urad za finančne mehanizme in upravljavec sklada Ecorys Polska obveščata, da je na razpis Sklada za regionalno sodelovanje prispelo več kot 700 prijav, ki vključuje več tisoč subjektov iz vse Evrope. Posledično je prišlo do zamika ocenjevanja in izbora.

Poziv za predložitev končnih prijav projektov bo objavljen predvidoma februarja 2019, vsi izbrani kandidati bodo takrat tudi obveščeni o nadaljnjih korakih.

Vabljeni k spremljanju spletne strani Sklada za regionalno sodelovanje za več informacij.

Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za regionalno sodelovanje naslovite na upravljavca sklada Ecorys Polska: eeagrants@ecorys.com

Skip to content