Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Še eno leto dosežkov: prvo digitalno letno poročilo!

Urad za finančne mehanizme danes predstavlja prvo digitalno poročilo »Bridging Europe«.

Programi in projekti, ki jih preko Norveškega in EGP finančnega mehanizma podpirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška, imajo pomemben vpliv na milijone ljudi. Vedno bo izziv prikazati raznovrstne dosežke, še težje pa če ne bi v celoti izkoristili možnosti, ki jih ponuja digitalno poročilo. Poleg tega je pomembno tudi, da se zgodbe o uspehu deli na okolju prijazen način, kar je v skladu s prizadevanji za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za dejstvi in številkami so ljudje

Preko finančnih mehanizmov so Islandija, Lihtenštajn in Norveška namenile 1,8 milijarde EUR približno 150 programom, ki so se izvajali v 16 državah. Kot pravijo na Uradu za finančne mehanizme je predstavljanje rezultatov in dosežkov programov vedno v zadovoljstvo. Še toliko bolj, ko se lahko uporabi videoposnetke, dinamične razpredelnice, povezave in vsebino, ki jo je mogoče deliti, da bi prikazali glavne cilje mehanizmov in sicer zmanjševanje socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter krepitev bilateralnih odnosov med državami donatoricami in državami upravičenkami.

To leto je poudarek na pripovedovanju zgodb in jasni predstavitvi ljudi, ki so za vsemi dejstvi in številkami. Bralci bodo spoznali nosilce sprememb: od zgornjega videa v katerem trije ministri iz držav donatoric predstavljajo letno poročilo do projektnih zgodb v poglavju »Naši rezultati in dosežki«.

Letošnji rezultati

Finančni mehanizem EGP je bil v preteklih letih eden od glavnih virov podpore civilni družbi v državah upravičenkah, pri spodbujanju demokratičnih vrednot in človekovih pravic je bilo sofinanciranih več kot 1000 organizacij civilne družbe. V poglavju Civilna družba zaposleni v K-monitorju pripovedujejo kako se proti korupciji borijo z novo tehnologijo.

Zelo težko se je izogniti podnebnim sprememba, ki nas obdajajo. Norveški in EGP finančni mehanizem sta prispevala k skoraj 40 strategijam prilagajanja podnebnim spremembam, ki so se razvijale na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. V poglavju Energija in podnebne spremembe lahko kliknete na zemljevid na katerem lahko vidite ogromen vpliv podnebnih sprememb na Evropo in izveste več o tem, kaj se je naredilo za njihovo ublažitev.

V poglavju Pravosodje in notranje zadeve si lahko preberete o Eliški, češki zapornici, ki si poskuša urediti življenje. Ženski zapor, v katerem je bila zaprta, je dobil podporo Norveškega finančnega mehanizma in bil tako del programov s ciljem varovanja človekovih pravic, krepitve zmogljivosti institucij, povečanja strokovnosti strokovnjakov ter spodbujanja sodelovanja in vzajemnega učenja.

To je le nekaj primerov iz letnega poročila.

Vabljeni, da si letno poročilo preberete in ogledate tukaj.

 

Letno poročilo (povzetek)

Letno poročilo (Slovenija)

 

Skip to content