Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

ReNature: obnova travišč in mokrišč

12. oktober 2023 – V projektu ReNature intenzivno izvajajo dela za obnovo traviščnih in mokriščnih ekosistemov. V teku je obnova osmih kalov in velbanega studenca v vplivnem območju Parka Škocjanske jame. Z namenom ponovne vzpostavitve travišč odstranjujejo zarast in vzpostavljajo pašo istrskih pramenk, slovenske avtohtone pasme ovce.

Ena ključnih aktivnosti projekta je obnova osmih kalov in velbanega studenca, vkopanega in obokanega izvira, ki je značilen za Brkine. Dela so v juniju s pomočjo zunanjega izvajalca začeli na Suhorju in v Narinu, kjer so najprej odstranili zarast in poglobili vodno kotanjo. Ob obnovi dveh kalov na Pregarjah so obstoječe očistili mulja, zarasti in smeti, ju poglobili ter vodonepropustno plast utrdili z glino.

Dela na kalih na Suhorju, Pregarjah in v Narinu se počasi zaključujejo, obnove pa bodo izvedli še na Tatrah, Bujah, Gornji Košani, Barki in v Škocjanu. Po obnovi bodo ti nudili primeren življenjski prostor dvoživkam, kačjim pastirjem in drugim vodnim in obvodnim organizmom.

Travnik
Obnovljen suhi kraški travnik pod Vremščico. © Park Škocjanske jame

Ponovno vzpostavljajo suhe kraške travnike

Za izboljšanje traviščnih ekosistemov je Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, v sodelovanju z Agrarno skupnostjo Gabrče, v marcu zaključila vzpostavljanje travišča na 39 hektarih na Vremščici. Površine, s katerih je zunanji izvajalec odstranil zarast, so v juniju namenili paši slovenske avtohtone pasme ovce istrske pramenke, kar omogoča preprečevanje zaraščanja. Na pašniku se je v avgustu že vzpostavila botanično bogata travna ruša.

Pod vodstvom Občine Pivka so z odstranitvijo zarasti obnovili del travnika ob dvorcu Ravne, v Narinu pa bodo lesno zarast ostranili na 5,5 hektarih.

O projektu ReNature

Projekt ReNature – Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v biosfernem območju Kras in porečju Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera – poteka od maja 2022. Eden glavnih rezultatov projekta je povečanje površin obnovljenih mokrišč in traviščnih ekosistemov, katerih delovanje je zmanjšano zaradi podnebnih sprememb. Z njihovo obnovo bodo ohranili in izboljšali številne funkcije teh ekosistemov, ki so pomembne za življenje različnih rastlinskih in živalskih vrst ter dejavnosti ljudi.

V projektu ReNature, ki je podprt s sredstvi Finančnega mehanizma EGP, sodeluje Javni zavod Park Škocjanske jame kot nosilec projekta in projektni partnerji Občina Pivka, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani ter Norveški inštitut za raziskovanje narave.

Vir: Natura 2000

 

Skip to content