Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Razpis Slovenskega štipendijskega sklada EGP in NFM

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v decembru objavil Razpis za zbiranje predlogov 2014 za aktivnosti v okviru programa Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM. Skupni proračun za ta razpis je ocenjen na 793.029,00 evrov.

Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Slovenski štipendijski sklad je namenjen predvsem krepitvi sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Slovenije.

V okviru razpisa bodo sofinancirani pripravljalni obiski, projekti mobilnosti v visokem šolstvu, projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju, projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu in projekti med-institucionalnega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju. Projekte lahko prijavijo slovenske visokošolske organizacije in slovenske organizacije s področja osnovnega ter srednjega splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Trajanje projektov mobilnosti je do 15 mesecev, trajanje projektov med-institucionalnega sodelovanja pa do 2 leti.

Roki za oddajo predlogov za večino projektov  je 17. februar 2014.
Podrobnejše informacije o razpisu

Skip to content