Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

PRVI LETNI SESTANEK V OKVIRU NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA IN FINANČNEGA MEHANIZMA EGP

Ljubljana, 27. in 28. maj 2019 – Slovenijo so obiskali predstavniki držav donatoric in skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – v vlogi Nacionalne kontaktne točke in Nosilca programov – ter drugimi udeleženci na prvem letnem sestanku ocenili dosedanje izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v obdobju 2014–2021.

Prvi dan njihovega obiska so predstavniki držav donatoric in SVRK obiskali CMEPIUS, ki je v obdobju 2009–2014 nastopal v vlogi Nosilca programa Štipendijski sklad, v tekočem obdobju pa je upravljavec sheme majhnih donacij v okviru programa »Krepitev človeških virov«. Tam so njihovi predstavniki povzeli aktivnosti prejšnjega obdobja, predstavnica Biotehniškega centra Naklo pa je predstavila tri projekte, ki so jih izvajali v prejšnjem obdobju, med njimi tudi projekt WOW – We open and share our worlds, v katerem so dijaki in profesorji pridobili dragocene in nepozabne izkušnje.

Drugi dan je bilo na prvem letnem sestanku s strani donatorjev potrjeno Končno strateško poročilo izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2009–2014, večino časa pa so udeleženci sestanka posvetili pregledu Kombiniranega strateškega in letnega poročila za leto 2018, ki bo objavljeno tudi na spletni strani. Tudi to poročilo je bilo uspešno potrjeno s strani donatorjev. Slovenijo vidijo kot primer dobre prakse, kot partnerico z veliko izkušnjami in znanja, koristnega tudi zanje. Posebej so veseli okrepljenega bilateralnega sodelovanja med državami, za katerega upajo, da se bo tako uspešno nadaljevalo tudi v prihodnje.

Skip to content