Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

PRVI JAVNI RAZPIS SKLADA ZA CIVILNO DRUŽBO

Ljubljana, 11. oktober 2019 – Sklad za civilno družbo (Active Citizens Fund) v Sloveniji je objavil prvi javni razpis za srednje in velike projekte.

Sredstva so namenjena za štiri ključna področja: demokracija, človekove pravice (vključno z enakostjo spolov), socialna pravičnost in podnebne spremembe. Prijava je dvostopenjska; prvi rok za oddajo projektnih idej je 11. december 2019 do 12. ure.

Vse podrobnejše informacije o razpisu in dokumentacijo dobite na spletni strani programa.

Skip to content