Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Prva preprosta embalaža iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

30. oktober 2023 – V okviru projekta LEAP, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, so razvili prvo embalažo iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. To so prvi konkretni rezultati v okviru projekta, katerega glavni namen je razvoj in prikaz rešitev oblikovanja zaščitne embalaže iz lignoceluloznih rastlinskih vlaken (iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst), ki bo predstavljala alternativo EPS (stiropor) embalaži tudi za težje in transportno bolj obremenjene izdelke.

V projektu Učno-demonstracijska mreža za načrtovanje in izdelavo trajnostne industrijske embalaže iz alternativnih lignoceluloznih vlaken (LEAP), ki se izvaja pod okriljem programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje razvijajo naslednje generacije napredne in funkcionalne embalaže, ki vključuje gradnike odpadne biomase invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in omogoča izdelavo novih konstrukcijsko visoko zmogljivih embalažnih rešitev. Za industrijsko embalažo velikih produktov namreč še ni razvite trajnostne alternative EPS (ekspandiran polistiren) embalaži. Projekt se v tem pogledu osredotoča na trajnostni prehod v krožno ekonomijo, ki temelji na biološki razgradljivosti, zmanjšanju porabe deviških materialnih virov, hkrati pa rešuje problematiko recikliranja odpadka tujerodnih rastlinskih vrst.

Učinki projekta se bodo odražali v vzpostavitvi nove vrednostne verige, ki deluje po principu zaprte zanke krožnega gospodarstva in omogoča eko-dizajn industrijske embalaže. Najpomembnejši so okoljski učinki, saj so študije pokazale, da lahko zamenjava plastične z alternativno celulozno embalažo povzroči zmanjšanje emisij CO2 v življenjskem ciklu, ob upoštevanju pridobivanja in proizvodnje surovin in njihovega recikliranja.

Razvoj takšne embalaže poteka v petih osnovnih korakih:

1. Z biranje in predpriprava invazivni tujerodnih rastlin za nadaljnje postopke proizvodnje: Ključna zadeva pri prvem koraku je zagotavljanje dovolj rastlinske biomase, tako so aktivnosti podjetja Surovina v preteklih mesecih zajemale odstranjevanje/nabiranje invazivnih rastlin ter izvajanje predpriprave zbranih rastlin za nadaljnje analize in proizvodnjo embalaže. Pravilna predpriprava rastlin za izdelavo zaščitne embalaže vključuje: odstranitev korenin, listov in cvetov iz stebel rastlin ter sušenje in mletje oz. rezanje stebel.

2. Oblikovanje modela zaščitne papirne embalaže: V okviru projekta razvijajo odprtokodno orodje, ki bo podpiralo celostni pristop k zasnovi embalaže iz alternativnih lignoceluloznih vlaken.

3. Priprava papirne kaše

Prikaaz korakov priprave papirne kaše

    Priprava papirne kaše © Surovina

4. Izdelava prototipne embalaže

Prikazani koraki izdelave protitipne embalaže
Izdelava protitipne embalaže © Surovina

5. Testiranje embalaže na mehanske obremenitve, biorazgradljivost, reciklabilnost in kompostabilnost

V drugi polovici izvajanja projekta je večji fokus na izdelavi prave zaščitne embalaže, ki bo lahko zamenjala EPS-stiropor pri zaščiti gospodinjskih aparatov. Prav tako v projektu vzpostavljajo e-info točko ter demonstracijski center, kjer bo možno dostopati do različnih vsebin na temo invazivnih rastlin ter izdelave embalaže iz lignoceluloze biomase.

Vabljeni, da projektu sledite na socialnih omrežjih ter na spletni strani projekta.

V projektu LEAP sodelujejo Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani kot nosilec projekta in projektni partnerji Inštitut za celulozo in papir, Gorenje gospodinjski aparati, Surovina in SINTEF AS z Norveške.

Vir: Surovina

Skip to content