Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekti Sklada za civilno družbi (Active Citizens Fund)

Močna civilna družba je temeljni gradnik dinamične in dobro delujoče demokracije. Nevladne organizacije imajo ključno vlogo pri spodbujanju demokratičnih vrednost, človekovih pravic in spodbujanju aktivnega državljanstva. Skladno s sporazumom med državami donatoricami Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško ter EU se 10% sredstev Finančnega mehanizma EGP dodeli civilni družbi prek Sklada za civilno družbo (Active Citizens Fund). Slovenija je ena izmed petnajstih držav članic EU, ki jim države donatorice – Norveška, Islandija in Lihtenštajn – namenjajo sredstva preko tega sklada.

O Skladu za civilno družbo (Active Citizens Fund)

Osrednji cilji Sklada za civilno družbo (Active Citizens Fund) so okrepljena civilna družba, aktivno državljanstvo ter opolnomočene ranljive skupine. Sklad v obdobju 2014–2021 poseben poudarek namenja dolgoročnemu trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja. S tem želi  okrepiti vlogo nevladnih organizacij pri spodbujanju demokratičnega vodenja države, vključevanja javnosti v odločanje na nacionalni in lokalni ravni ter krepitvi človekovih pravic. Pomembna prednostna naloga programa je tudi krepitev sodelovanja med slovenskimi civilnodružbenimi organizacijami in organizacijami iz držav donatoric – Islandije, Lihtenštajna in Norveške.

Prednostna področja sklada so:

 • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
 • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
 • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
 • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
 • Okolje in podnebne spremembe.

Cilji sklada so:

 • Krepitev zagovorniške in watchdog vloge nevladnih organizacij;
 • Povečanje podpore državljanski vzgoji in človekovim pravicam;
 • Opolnomočenje ranljivih skupin;
 • Trajnostni razvoj in krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij;
 • Krepitev bilateralnega sodelovanja med organizacijami iz Slovenije in organizacijami držav donatoric;
 • Krepitev regionalnega (čezmejnega) sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami.

Sklad za civilno družbo 2014–2021 v Sloveniji upravlja CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v konzorciju z Zavodom PIP – Pravni in informacijski center Maribor in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – DRPD Novo mesto.

Projekti Sklada za civilno družbo

Za projekte nevladnih organizacij je na voljo 2,5 milijona EUR in bodo v obdobju med 2019 in 2023 razdeljena prek štirih javnih razpisov:

 • Srednji in veliki projekti (1.530.000 EUR): Sredstva bodo namenjena srednjim (do 60.000 eur) in velikim (do 120.000 eur) projektom na štirih ključnih področjih: demokracija, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialna pravičnost in podnebne spremembe. Izbranih je bilo 11 srednjih in 8 velikih projektov (seznam je dostopen tukaj)
 • Mikro projekti oz. “hitri odzivi” (100.568,85 EUR): Nevladne organizacije so preko tega razpisa lahko zaprosile za »hitra sredstva« (do 5.000 eur) za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo, ki mora biti izvedena nemudoma. Izbranih je bilo 20 mikro projektov (seznam je dostopen tukaj)
 • Institucionalna podpora (450.000 EUR): Razpis je namenjen sofinanciranju strateškega razvoja NVO. Organizacije bodo lahko pridobile sredstva za izvajanje strateškega načrta, ob tem pa bodo ob podpori mentorjev krepile zmogljivosti in razvijale še boljše programe. Izbranih je bilo 5 organizacij (seznam je dostopen tukaj).
 • Mali projekti (358.500 EUR): Ta sredstva (do 20.000 eur za projekt) so namenjena samo organizacijam z manj kot 50.000 evri letnega prometa, ki nagovarjajo štiri ključna področja: demokracijo, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialno pravičnost in podnebne spremembe. Izbranih je bilo XX malih projektov (seznam je dostopen tukaj).

Več o podprtih projektih razvrščenih po štirih področjih (krepitev zagovorniške in watchdog vloge nevladnih organizacij; povečanje podpore državljanski vzgoji in človekovim pravicam; opolnomočenje ranljivih skupin; krepitev nevladnih organizacij) lahko preverite tudi tukaj.

V prihajajočih tednih spremljajte Facebook in Instagram profil za predstavitve izbranih projektov.

Bilateralno sodelovanje

Eden od pomembnejših ciljev sklada je tudi krepitev bilateralnih sodelovanj med organizacijami iz Slovenije in partnerji iz držav donatoric – Islandije, Lihtenštajna in Norveške.

V okviru sklada za bilateralno sodelovanje je na voljo 40.000 evrov. Del teh sredstev bo preko posebnega poziva razdeljenih za izvajanje dodatnih aktivnosti tistim projektom, ki bodo vključevali bilateralnega partnerja.

Vir: Sklad za civilno družbi (Active Citizens Fund)

[av_table purpose=’pricing’ pricing_table_design=’avia_pricing_default’ pricing_hidden_cells=” caption=” responsive_styling=’avia_responsive_table’ av_uid=” custom_class=”] [av_row row_style=”][av_cell col_style=”]Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za civilno družbo (Active Citizens Fund) ali projekti, ki se izvajajo v okviru tega sklada naslovite na upravljavca sklada: podpora@acfslovenia.si.[/av_cell][/av_row] [/av_table]

 

Skip to content