Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Priročnik ob vstopu v obdobje študija

1. marec 2024 – Raziskovalci so v okviru projekta EMPOWER FOR 21 pripravili poseben priročnik z naslovom Življenjski prehodi, namenjen študentom ob začetku študija.

Gre za prvi tovrsten priročnik v slovenskem visokošolskem prostoru, ki ponuja informacije o temah, kot so upravljanje s časom, odnosi, spolnost, odvisnosti, itd. Študentje bodo v njem našli tudi opise najpogostejših izzivov in stisk, značilnih za to obdobje, ter idej, kako se z njimi učinkovito spoprijeti.

Kup priročnikov z naslovom Življenjski prehodi.
© Projekt EMPOWER FOR 21

Priročnik je brezplačno na voljo na spletni povezavi: https://empowerfor21.net/wp-content/uploads/2023/10/UKC-Zivljenski-prehodi_final.pdf.

Priročnik izhaja iz angleške verzije, napisane s strani kanadskih strokovnjakov s področja psihologije. Na podlagi strokovnega pregleda so ga glede na kulturološke značilnosti priredili strokovnjaki nosilca projekta UKC Maribor in projektnih partnerjev Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru (MF UM) in Norwegian University of Science and Technology (NTNU), in sicer izr. prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije (MF UM), Nina Vučinič, mag. psih., Sara Plakolm Erlač, univ. dipl. psih. (UKC Maribor) ter prof. Norbert Skokauskas, MD, PhD, strokovnjak s področja otroške in mladostniške psihiatrije (NTNU).

Projekt EMPOWER FOR 21 deluje v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in je financiran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in pripadajoče slovenske udeležbe. Osredotoča se na usposabljanja učiteljev za komunikacijo, vodenje, duševno zdravje in poučevanje kritičnega razmišljanja z namenom njihove boljše priprave na poučevanje strokovnjakov v visokem šolstvu in tudi na delu.

 

Vir: Projekt EMPOWER FOR 21

Skip to content