Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Predstavitev projekta Šola prenove za nove generacije in nevrološko testiranje otrok na OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki

3. april 2023 – V poročni dvorani Občine Škofja Loka je potekala novinarska konferenca o projektu Šola prenove za nove generacije. Projektni partnerji so predstavili posamezne aktivnosti, tudi zelo zanimivo nevrološko testiranje otrok, ki v teh dneh poteka na Osnovni šoli Ivana Groharja v Škofji Loki.

Župan občine Škofja Loka Tine Radinja je izpostavil trud, ki ga Občina Škofja Loka vlaga tako v prenovo objektov kot v promocijo kulturne dediščine. Projekt Šola prenove za nove generacije je financiran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in je vreden skoraj pol milijona evrov. Del sredstev v višini 80.000 € je namenjen prenovi in novim inštalacijam prostorov renesančne stavbe Rotovža na Mestnem trgu v Škofji Loki. Prostori, ki so že več kot 10 let prazni in brez namembnosti, bodo poleg prenove s projektom pridobili tudi novo vsebino in namen.

Predstavnica nosilca projekta Mateja Hafner Dolenc iz Združenja zgodovinskih mest Slovenije je predstavila osnovne informacije o Šoli prenove za nove generacije. Namen projekta je vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse za bolj načrtno izobraževanje mladih o kulturni dediščini in njeni prenovi na ravni osnovne šole. Projekt je namenjen razvoju novih učnih praks za vključevanje kulturne dediščine v učne načrte in programe v osnovnih šolah. Prav tako projekt prenaša dobre prakse norveškega učnega sistema v sodelovanju z norveškim partnerjem Magma Geopark AS.

Predstavniki projektnih partnerjev so predstavili svoje delo, kjer Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine in Univerza na Primorskem (Fakulteta za humanistične študije) skupaj razvijata novo inovativno metodo poučevanja vsebin kulturne dediščine v osnovnih šolah z medpredmetnimi povezavami. Novi program se izvaja in preizkuša na Osnovni šoli Ivana Groharja v Škofji Loki. Poleg tega bo osnovna šola pridobila stalen kotiček za kulturno dediščino in didaktične pripomočke, kot je učna skrinja, ki bodo izdelani in načrtovani v sodelovanju s projektnim partnerjem – ŠC Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo.

Ker je v ponedeljek, 3. 4., in v torek, 4. 4. 2023, na Osnovni šoli Ivana Groharja v Škofji Loki potekala pilotna izvedba učnih ur skupaj z nevrološkim testiranjem čustvenih in kognitivnih izzivov otrok na poučevanje o kulturni dediščini, se je konferenci pridružil italijanski nevroznanstvenik Andrea Bariselli iz podjetja Strobilo.

Osnovna šola Ivana Groharja v Škofji Loki. Foto: Nejc Vurnik

Izpostavil je, da z nevroznanostjo pridobimo veliko količino podatkov, ki jih lahko uporabimo pri izboljšanju, razumevanju in predvidevanju človeških izkušenj in odzivov. Preko naglavne naprave EEG (elektroencefalogram) se tokrat pri testiranih otrocih preverja in primerja njihove odzive med običajno šolsko uro ter uro s kulturno dediščino.

Projekt Šola prenove za nove generacije sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 478.000 €. Namen projekta je vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse za bolj načrtno izobraževanje novih generacij v osnovni šoli o kulturni dediščini in prenovi kot pomembnih kompetencah in vrednotah za življenje in delo v 21. stoletju.

Skip to content