Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Predjama: Skok za 12 odstotnih točk v uporabi trajnostne mobilnosti

21. september 2023 – V okviru projekta Predjama Sustainable, ki je podprt s sredstvi Finančnega mehanizma EGP, so preverjali uspešnost izvedenih ukrepov mobilnostnega načrta. Rezultati ponovitvenega monitoringa so pokazali povečanje uporabe trajnostnih oblik mobilnost na območju turistične destinacije Predjama.

Skupni cilj partnerjev projekta Predjama Sustainable, Občine Postojna, Postojnske jame d.d., IPOP in Občine Strand iz Norveške, je vzpostaviti rešitve za velike prometne obremenitve zaradi obiskovalcev vasi Predjama in ob tem povečati uporabo trajnostnih oblik mobilnosti za 5 odstotnih točk. Po enoletnem ponovitvenem monitoringu prometnih in turističnih tokov na turistični destinaciji Predjama, je rezultat potrdil uspešnost izvedenih ukrepov mobilnostnega načrta. Uporaba trajnostnih oblik mobilnosti se je namreč povečala za kar 12 odstotnih točk in presegla želeni cilj.

Kako je potekala ponovitev monitoringa dnevnega obiska Predjame?

V raziskavi o turističnem obisku v Predjami so uporabili enako metodo kot lansko leto. Zabeležili so prihode in odhode vozil ter obiskovalcev iz Predjame v enem dnevu, nato pa te podatke primerjali z lanskimi. Štetje je potekalo sončnega 8. avgusta 2023, ki je bil izbran zaradi primerljivih vremenskih pogojev s prejšnjim letom. Kljub visoki sezoni v avgustu je bila ta izbira namenjena običajnemu dnevu, ne pa vrhuncu turistične sezone, saj se je ugotovilo, da oblačno in deževno vreme privablja več obiskovalcev.

Štetje je potekalo od 8. do 20. ure na zgornjem parkirišču v Predjami in ob cerkvi Žalostne Matere božje. Vozila so bila fizično zabeležena v predhodno pripravljene tabele, kjer so bili vneseni časi prihoda in odhoda, tip vozila ter število oseb v vozilu. Registrska številka je služila kot identifikator vozila, ki so bila razdeljena na različne kategorije, vključno z osebnimi avtomobili, kombiniranimi vozili, avtodomi, motorji, avtobusi, kolesi, ter tudi pešci, pri čemer je bilo težko ločiti pešce, ki so prišli iz parkirišča do gradu, od tistih, ki so hodili vse do Predjamskega gradu. Štetje je izvajalo šest lokalnih dijakov in študentov v dveh izmenah. Rezultati te študije so pomembni za razumevanje obiska turistov v Predjami in spremljanje sprememb v obisku skozi čas.

Katere spremembe so bile vzpostavljene v enoletnem obdobju?

V letošnji turistični sezoni so bile uvedene spremembe v Predjami z namenom povečanja trajnostnih obiskov brez zmanjšanja turističnega obiska. Glavni ukrepi so se izvajali v okviru projekta Predjama Sustainable. Na parkiriščih so se spremenile cene parkiranja, z zapornicami na spodnjem parkirišču in urnim plačilom prek parkomata, odvisnim od časa bivanja v Predjami. Dnevne parkirnine na drugih parkiriščih so se rahlo zvišale.

Za spodbujanje uporabe shuttle avtobusa se je ponudba razširila na dve dodatni liniji, od katerih je ena brezplačna, financirana iz projekta Predjama Sustainable, deluje pa izven poletne sezone. Druga linija obratuje med Planino in Predjamo v času visoke turistične sezone (julij, avgust). Avtobusna linija med Postojnsko jamo in Predjamo ostaja nespremenjena in je prilagodljiva glede na potrebe.

Označili so nove kolesarske in pešpoti ter pripravili okoljske izjave v treh jezikih za ozaveščanje obiskovalcev o trajnostni mobilnosti. Uvedli so tudi spletno stran in oglaševanje na socialnih omrežjih ter Googlu, da spodbudijo obiskovalce k uporabi trajnostnih načinov prevoza. Interaktivni zasloni znotraj Parka so privabili pozornost obiskovalcev, voznike avtodomov pa so usmerjali k shuttle avtobusu. Povečali so nadzor nad parkiranjem in postavili varnostne ograje ob cesti med Pristavo in Predjamo.

Kakšni so bili rezultati monitoringa?

V letošnjem monitoringu v Predjami je bilo zabeleženih 858 vozil, vendar niso upoštevali 81 vozil (9%), ki so se takoj obrnila, ter vozil lokalnih prebivalcev in zaposlenih (2%). Tako je končno število vozil znašalo 756. Na dan monitoringa je bilo v Predjami 170 vozil manj in 191 obiskovalcev več kot leto prej. Kljub 120 manjšemu številu avtomobilov, ti še vedno predstavljajo 78% vseh vozil, pri čemer je zanje značilno, da so bili bolje zasedeni (2,7 potnika na avto) in so prispevali 53% vseh obiskovalcev.

Kombiji so prevažali 5% obiskovalcev, z 45 kombiji in 148 potniki, kar je enak odstotek kot lani, vendar je bila zasedenost nekoliko manjša (povprečno 3,3 ljudi na vozilo). Počitniških kombijev in avtodomov je bilo 32 manj kot lani (34), s 93 potniki (3% obiskovalcev). Zasedenost je bila podobna kot pri avtomobilih, 2,7 oseb na vozilo, vendar večja kot lani. Motoristi so težje sledljivi, vendar so zabeležili 26 motorjev s 54 potniki (2% obiskovalcev). 24 avtobusov, od tega 18 shuttle busov, je prispevalo 1052 potnikov (35% vseh obiskovalcev), kar je precej več kot lani. Povprečen čas obiska za obiskovalce, ki so prišli z avtom, avtodomom ali motorjem, je znašal 1 uro in 35 minut, kar je skoraj enako kot lani.

Zabeleženih je bilo 10 kolesarjev, vključno z otroki v otroških sedežih, kar je manj kot lani. Število pešcev, ki so prišli peš do Predjame, se je povečalo za 2 odstotni točki, vendar obstaja možnost napake pri merjenju.

Če se sešteje trajnostne oblike mobilnosti – pešce, kolesarje in potnike na avtobusu, je pot do Predjamskega gradu opravilo na trajnostni način 1137 oseb oz. 38 % obiskovalcev. To je 12 odstotnih točk več kot lani, ko je bilo trajnostnih 26 % obiskovalcev. Cilj projekta Predjama Sustainable (izboljšanje uporabe trajnostnih oblik mobilnosti za dostop do Predjame za vsaj 5 odstotnih točk) je bil torej dosežen.

Ključne ugotovitve

Veliko večji delež obiskovalcev je v Predjamo prišel z avtobusi namesto z avtomobili in avtodomi.

Z upravljanjem prometa na poti do in v Predjami, z zagotavljanjem alternativ avtomobilu in njihovim komuniciranjem, se lahko z manj vozili v Predjamo prepelje enako oziroma celo več ljudi. Ukrepi ne vplivajo na številčnost in trajanje obiska Predjame.

Vir: Občina Postojna

Skip to content