Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

POZIV ZA FINANCIRANJE PRIPRAVLJALNIH OBISKOV

Ljubljana, 20. januar 2020 – Upravljavec sheme majhnih donacij CMEPIUS je objavil poziv za financiranje pripravljalnih obiskov za organizacije, ki so upravičene do sodelovanja v shemi majhnih donacij Shema za mobilnost in mala partnerstva, ki deluje v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Predmet poziva je podpora organizacijam iz Slovenije pri vzpostavljanju in krepitvi stikov z organizacijami v državah donatoricah za načrtovanje projektov mobilnosti ali partnerskega sodelovanja v okviru sheme majhnih donacij.

Sredstva so na voljo za dve različni obliki pripravljalnih obiskov: (a) srečanje partnerjev (srečanje projektnih partnerjev z namenom definiranja ciljev in tem projekta, pisanja prijavnice, določitve vlog, ipd.) in (b) kontaktni seminar (dogodek organiziran s strani držav donatoric, namenjen iskanju partnerjev, izmenjavi projektnih idej, ipd.).

Podrobnejše informacije o pozivu in dokumentacijo najdete na spletni strani CMEPIUS.

Skip to content