Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Povezovanje institucij za učinkovito poučevanje

5. april 2024 – Uspešno se je zaključil projekt Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi aktivno participacijo v visokem šolstvu (DECAP-HE). Projekt, sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, temelji na izboljšanju kakovosti in učinkovitosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju ter opolnomočenju posameznikov in institucij v visokem šolstvu.

Zbrano občinstvo je nagovorila vodja projekta doc. dr. Polonca Serrano, ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor. Poudarila je, da je »projekt izboljšal sodelovanje in povezovanje institucij na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja. Z vzpostavitvijo sodelovanja z izbranimi partnerji, vključno z norveškimi visokošolskimi ustanovami, so učitelji, vodstva institucij, ponudniki usposabljanja in politični odločevalci dobili dostop do sodobnih, na študente osredotočenih praks, s čimer imajo možnost primerjati te prakse z obstoječimi praksami v slovenskem okolju. Na ta način so dobili dostop do vsebin za izboljšave.«

Na dogodku so bili prisotni predstavniki slovenskih projektnih partnerjev in norveškega partnerja, ki so predstavili rezultate projekta in predvsem pohvalili sodelovanje vseh deležnikov na projektu.

© Alma Mater Europaea

Rezultati projekta

V okviru projekta so bile prepoznane temeljne značilnosti pedagoških praks, ki so skladne z načeli aktivnega poučevanja za razvoj ključnih kompetenc 21. stoletja v visokem šolstvu. Razvili so nove prakse in učna okolja, ki temeljijo na načelih aktivnega poučevanja za 21. stoletje, ter zagotavljajo razvoj in trajnost aktivnih učnih okolij v celotnem visokem šolstvu v Sloveniji.

Zasnova didaktičnega programa Uvod v poučevanje in učenje v visokem šolstvu – UPUVI je bila usmerjena v razvoj in izboljšanje spretnosti in kompetenc predavateljev za ustvarjanje aktivnih učnih okolij v njihovih specifičnih izobraževalnih kontekstih. Oblikovali so tudi mrežo interaktivnih učnih okolij za inovativno poučevanje v pedagogiki aktivnega poučevanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja v visokem šolstvu.

Razvili so tudi Digitalno Središče za okrepljeno poučevanje & inovacije – SOPI z namenom zagotavljanja in razširjanja veščin ter kompetenc za ustvarjanje aktivnih učnih okolij v visokem šolstvu.

Nosilec projekta DECAP-HE je ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor. Projektni partnerji pa so: Pedagoški inštitut, Gospodarska zbornica Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Kristiania University College (NOR).

VIR: ALMA MATER EUROPAEA

Skip to content