Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Podpiranje učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije

26. april 2024 – Včeraj je potekal zaključni dogodek v okviru projekta INFO-GEOTHERMAL, ki je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Zaključne konference se je z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj udeležil državni sekretar, mag. Marko Koprivc, ki je v svojem nagovoru poudaril, da »povečana in energetsko bolj učinkovita raba termalne vode za pridobivanje geotermalne energije lahko pomembno pripomore k doseganju podnebnih in energetskih ciljev Slovenije. Ker gre za lokalni obnovljivi vir energije, njena raba znatno zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in lahko nadomesti rabo fosilnih goriv na območjih z najugodnejšim potencialom, ki so predvsem na vzhodu države.«

Državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, mag. Marko Koprivc, med uvodnim nagovorom, stoječ za govornim pultom.
© MKRR

Geotermalna energija je shranjena v obliki toplote pod trdnim zemeljskim površjem in je ena izmed ključnih obnovljivih virov energije za energetsko prestrukturiranje Slovenije. Njen potencial je največji za sektor ogrevanja in hlajenja in najlaže dosegljivi viri termalne vode se nahajajo v SV Sloveniji. Za uspešen razvoj geotermalnih projektov morajo biti urejeni in dostopni javni podatki o geotermalnem potencialu. Zato so v okviru projekta pripravili pregledovalnik 3D geotermalnega modela severovzhodne Slovenije, ki prikazuje informacije o geološki zgradbi in temperaturah v globini do 5 km pod površjem ter lokacije in metapodatke o več kot 250 globokih vrtinah in 3.438 km geofizikalnih profilov. V občinah Beltinci, Turnišče in Dobrovnik so opredelili prednostna območja za izgradnjo novih geotermalnih vrtin in trajnih industrijskih rastlinjakov.

V smernicah za razvoj geotermalnih projektov so projektni partnerji izpostavili razlike v zahtevani dokumentaciji in postopkih treh zakonov, ki urejajo rabo globoke geotermalne energije. To so Zakon o vodah, Zakon o rudarstvu in od poletja 2023 tudi Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE). Da bi v prihodnje olajšali in poenotili postopke, so podali predloge za odpravo neskladij.

S projektom so uspeli povezati glavne akterje geotermalnega razvoja v Sloveniji in oblikovati skupne izzive novega nacionalnega geotermalnega združenja. Ogledov dobrih praks na Islandiji, Hrvaškem in v Sloveniji ter strokovnih srečanj se je udeležilo preko 120 slovenskih strokovnjakov in predstavnikov lokalnih skupnosti skupaj z več kot 30 kolegi iz Evrope in ZDA. Na mednarodni poletni geotermalni šoli v Ljubljani so izobrazili 24 večinoma doktorskih študentov iz 15 držav, na delavnicah pa termalne vode približali več kot 500 osnovnošolcem.

INFO-GEOTHERMAL je prvi projekt, namenjen inovativni krepitvi zmogljivosti sektorja rabe globoke geotermalne energije v Sloveniji. Sodelovanje Geološkega zavoda Slovenije, Ministrstva za naravne vire in prostor, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Skupnosti občin Slovenije ter islandskega partnerja Reykjavik University, Iceland School of Energy je doseglo oba poglavitna cilja. Prvi je izboljšanje razpoložljivosti informacij, ki podpirajo razvoj projektov z učinkovito kaskadno uporabo termalne vode in drugi povečati znanje in ozaveščenost o trajnostnih načinih rabe globoke geotermalne energije.

VIR: Projekt INFO-GEOTHERMAL

Skip to content