Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Podjetništvo, kompetenca mladih za 21. stoletje

2. april 2024 – V četrtek, 21. 3. 2024, je v Ljubljani potekala zaključna konferenca projekta PoMP, ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma. V sklopu projektnih rezultatov so predstavili brezplačno spletno platformo Akademijo PoMP, ki je namenjena učiteljem in drugim institucijam za podporo mladim v podjetništvu.

Na dogodku so rezultate projekta predstavili tudi nadobudni mladostniki, ki so se urili v kompetencah podjetništva. Manjkalo ni niti visokih gostov, kot so Njena Ekscelenca ga. Trine Skymoen, veleposlanica Kraljevine Norveške, mag. Marko Koprivc, državni sekretar Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, in dr. Jernej Pintar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana.

Občinstvo je z uvodnim nagovorom pozdravil dr. Jernej Pintar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana, ki je spregovoril o napakah in pogumu na (samostojni) podjetniški poti. Povedal je tudi, da v Sloveniji »izrazito cenimo znanje, ampak imamo en poseben problem – zelo težko pretakamo znanje v prakso.« Prav tako je spodbudil mlade na podjetniški poti in poudaril, da so »podjetniki tisti, ki povežejo točko A s točko B in nekaj s tem naredijo. Tako na koncu res spremenijo svet«.

Občinstvo sedi in je obrnjeno h govorniškemu odru.
©Milan Lazarevič

Vodja projekta, dr. Lidija Tušek iz ZRS Bistra Ptuj, je predstavila projekt PoMP in njegove rezultate. Povedala je, da projekt poteka na ravni celotne Slovenije, medtem ko so projektne aktivnosti namenjene trem ciljnim skupinam: šolam, učiteljem in učencem. Pohvalila je dobro sodelovanje s Kraljevino Norveško, predvsem z norveškim partnerjem, preko katerega so uspešno prenesli izkušnje in dobre prakse v Slovenijo. V zaključku je dodala, da si prizadevajo projektne aktivnosti izvajati tudi v prihodnosti, zato je napovedala, da »bomo partnerji med seboj podpisali strateški sporazum, da bomo te (projekte) aktivnosti še naprej krepili in še naprej izvajali.«

Njena Ekscelenca ga. Trine Skymoen, veleposlanica Kraljevine Norveške, je pohvalila projekt in poudarila, da so napake sestavni del dela in življenja. V nadaljevanju je naglasila pomembnost bilateralnih odnosov med Kraljevino Norveško in Slovenijo, predvsem pri prenosu znanja in veščin. Posebej je nagovorila mlade, ki pridobivajo v Akademiji PoMP kompetence za grajenje boljšega jutri.

Mag. Marko Koprivc, državni sekretar Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, se je zahvalil Kraljevini Norveški za finančno spodbudo, ki jo nudi Sloveniji preko Norveškega finančnega mehanizma. Prav finančna spodbuda omogoča podporo projektu, kot je PoMP, in podjetništvu med mladimi, saj je »spodbujanje teh veščin zelo pomembno za prihodnost naše družbe kot celote. Velikokrat, ko govorimo o podjetništvu in razvoju, pozabljamo oziroma premalo poudarjamo, da razvoj prinaša dodano vrednost«, je poudaril državni sekretar. Zaključil je, da je »pomembno, da se duh podjetništva med mladimi razvija, saj se s tem opolnomoči mlade, da bodo znali v tej družbi te veščine uporabljati.«

Občinstvo sedi in posluša govor moškega.
©Milan Lazarevič

Uvodnim nagovorom so sledile kratke in jedrnate predstavitve 10 skupin mladostnikov (festival pitchev), v sklopu katerih so občinstvu predstavili svoje podjetniške ideje. Navzoči so se tako seznanili z dobro premišljenimi idejami mladih, ki želijo izboljšati vsakdanje življenje.

Drugi del dogodka se je pričel s tiskovno konferenco, kjer so udeleženci predstavili dosežke dviga kompetenc podjetnosti učiteljev oz. mentorjev iz osnovnih šol, ki so sodelovale v okviru projekta in kako so te vplivale na dvig kompetenc podjetnosti med mladimi z namenom dviga njihov kariernih potencialov.

Občinstvo sedi in posluša predstavitev dveh mladih deklet.
©Milan Lazarevič

V sklepnem delu zaključne konference so se učenci in učitelji, vsak na svojem srečanju, družili z namenom medsebojnega spoznavanja, izmenjave mnenj in izkušenj za spodbujanje podjetništva med mladimi.

Nosilec projekta PoMP je Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. V projektu sodelujejo še projektni partnerji: Primorski tehnološki park, d. o. o., Razvojni center Novo mesto, d. o. o., Tehnološki park Ljubljana, d. o. o., SAŠA inkubator, d. o. o., in Norwegian University of Science and Technology (NOR).

Skip to content