Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Podjetniška aktivacija mladih in usposabljanje šolskih podjetniških mentorjev

13. september 2023 – Partnerji projekta PoMP, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, so začeli z aktivacijo mladih. Na pilotnem start-up dogodku so mladi imeli možnost razvijati podjetniške ideje, hkrati pa so krepili nekatere ključne kompetence vseživljenjskega učenja. Med temi izstopa podjetnostna kompetenca, ki postaja ena osrednjih kompetenc vseživljenjskega učenja v prihajajoči vseobsegajoči prenovi učnih načrtov v slovenskem osnovnem in srednjem izobraževanju.

Podjetniška aktivacija mladih

V sredo, 6. septembra  2023, so projektni partnerji, skupaj z učitelji/mentorji in dijaki Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj (ŠETK) izvedli start-up izziv. Skupaj z dijaki so iskali ideje in jih razvili v podjetniške ideje. Trdne temelje so podjetniškim idejam postavili s pripravljenim poslovnim modelom CANVAS. Dijaki bodo svojo poslovno idejo predstavili oziroma pitch-ali pred občinstvom in komisijo. Najboljši se bodo udeležili na Festival pitchev, ki se bo odvijal v letu 2024.

Aktivacija učencev in dijakov v projektu PoMP bo pomembno pripomogla k usposabljanju učiteljev, saj bodo učitelji le z izkustvenim učenjem dosegli globoko učenje kompetence podjetnosti, da bodo lahko tudi po zaključku projekta delovali samostojno. Še bolj pa je aktivacija pomembna za mlade same, ker bodo v okviru podjetniških dogodkov znotraj projekta z izkustvenim učenjem krepili svojo kompetenco podjetnosti, izboljšali bodo svoj odnos do podjetnosti in svojo podjetniško samo-učinkovitost ter povečali svoj podjetniški namen.

skupina učencev v učilnici sedi za mizami in posluša predavateljico
Oblikovanje podjetniških idej na start-up izzivu v okviru aktivacije mladih v sklopu projekta PoMP. © ZRC Bistra – Ptuj

Akademija PoMP za učitelje/mentorje iz osnovnih in srednjih šol

Namen Akademije PoMP, ki je v slovenskem prostoru nova storitev, je usposobiti učitelje/mentorje za svetovalno in mentorsko delo z mladimi na področju podjetništva in podjetnosti. Program PoMP predstavlja skupek praktičnih orodij in sodobnih metodologij za učenje podjetništva in podjetnosti med mladimi z vzporedno uporabo učnega gradiva – interaktivnega priročnika PoMP. Ena izmed novosti tega usposabljanja je bila uvedba predhodnega spletnega usposabljanja. Partnerji projekta PoMP so razvili vsebinsko bogate materiale o podjetnosti, razdeljene v 8 modulov, ki so pokrivali celoten spekter znanj, potrebnih za učinkovito poučevanje podjetniških vsebin v šoli.

V okviru projekta bo skupaj izvedenih 5 Akademij PoMP. Akademije PoMP, v organizaciji Razvojnega centra Novo mesto, se je v avgustu na primer udeležilo 21 učiteljev iz 10 osnovnih in 3 srednjih šol iz Novega mesta in okolice. Spletno usposabljanje je bilo nadgrajeno še s praktičnim delom v živo v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik. Tam so se učitelji skozi vaje in delavnice poglobili v razumevanje elementov poslovnega modela ter predvsem pomen empatije pri razvoju poslovne ideje.

Gasilska slike udeležencev dogodka pred stavbo, zraven tudi predstavitveni pano
Udeleženci Akademije PoMP v Novem mestu. © Razvojni center Novo mesto

Več o projektu PoMP

Projekt Podpora mladim v podjetništvu – PoMP, izvaja pet slovenskih partnerjev (ZRS Bistra Ptuj, Primorski tehnološki park, Razvojni center Novo mesto, Tehnološki park Ljubljana in Saša inkubator) in norveški partner Norwegian University of Science and Technology (NTNU) z namenom vzpostaviti celovito in trajno podporno okolje, ki spodbuja slovenske osnovnošolce in dijake k iskanju podjetniških idej in oblikovanju poslovnih modelov, ter jim nudi potrebna podjetništva znanja za razvoj podjetnostne kompetence. Oblikovali so Akademijo PoMP za pomoč učiteljem in vseslovensko mrežo podpornih institucij.

Dekle pred zidom na katerem so računalniško dodane različne podobe (pismo, raketa, računalnik, žarnica), ki nakazujejo na razmišljanje
© Razvojni center Novo mesto

Projekt si prizadeva za dva ključna cilja: (1) izboljšanje podjetnostnih kompetenc učiteljev/mentorjev, s čimer se želi izboljšati njihove strokovne in pedagoške spretnosti na področju poučevanja podjetnosti, ter (2) povečanje podjetnostnih kompetenc med mladimi, s čimer se želi okrepiti njihove možnosti za zaposlitev ali samozaposlitev.

Glavne ciljne skupine so: (1) učenci/dijaki, (2) njihovi učitelji/mentorji, (3) ravnatelji, (4) osebje partnerjev projekta, ki bodo tekom projekta izboljšali svojo podjetnostno kompetenco, (5) podporne in izobraževalne institucije ter (6) zainteresirani posamezniki, ki se bodo vključili v mrežo podpornega okolja z namenom trajne podpore mladim tudi v manj dinamičnih okoljih.

Vir: projekt PoMP in RC NM

Skip to content