Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

OTVORITVENI DOGODEK SKLADA ZA CIVILNO DRUŽBO

Ljubljana, 10. oktober 2019 – Na uradni otvoritvi programa je Tina Divjak (CNVOS) predstavila njegove glavne značilnosti ter osnovne informacije o razpisih. Program je namenjen trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja.

Udeleženci so prisluhnili tudi Nataši Babuder Rumpret (SVRK), ki je podala splošne informacije o obeh finančnih mehanizmih in programih, ki se izvajajo v Sloveniji ter Anni G. Striethorst (Urad za finančne mehanizme v Bruslju), ki je poudarila pomen Sklada za civilno družbo. Predstavljeni so bili še nekateri uspešno izvedeni projekti iz prejšnjega obdobja.

Vse informacije o programu in njegovih razpisih dobite na spletni strani programa.

Skip to content