Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Otvoritev show-room ponovne uporabe

9. januar 2023 – V predprazničnem decembru 2022 smo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obeležili otvoritev in predajo namenu show-room ponovne uporabe, ki je nastal v sklopu sofinanciranega projekta StudioKroG – Studio krožnega gospodarstva.

Slavnostni dogodek je otvoril državni sekretar mag. Marko Koprivc, prisotni pa so bili tudi predstavniki nosilca projekta ZRS Bistra Ptuj ter projektnih partnerjev Center ponovne uporabe (CPU), OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, Razvojno raziskovalni center Ormož ter Fonix AS iz Norveške.

“Nov kotiček, urejen z opremo, ki prenovljena ponovno vstopa v uporabo, je košček mozaika krožnega gospodarstva. Je naša odgovornost in delček naše poti k planetu brez odpadkov,” je v svojem nagovoru poudaril državni sekretar mag. Marko Koprivc, ki je ob tem izrazil zadovoljstvo, da Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko daje zgled odgovornega odnosa do okolja.

Projekt StudioKroG se izvaja v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Skip to content