Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Otvoritev laparoskopskega simulatorja na Medicinski fakulteti v Mariboru

22. december 2023 – V okviru projekta EMPOWER FOR 21, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, je na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru potekala slovesna otvoritev laparoskopskega simulatorja, ki je v celoti financiran s sredstvi projekta. Napredna oprema bo študentom medicine omogočala procese in poskuse, ki potekajo v nadzorovanem okolju zunaj živega organizma.

EMPOWER FOR 21 je akronim projekta s polnim naslovom: Opolnomočenje za delo v 21. stoletju z razvojem veščin vseživljenjskega učenja, dobrega počutja zaposlenega ter preprečevanjem in prepoznavanjem duševnih motenj. Nosilec projekta, Univerzitetni klinični center Maribor, si skupaj s projektnima partnerjema Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru in Norwegian University of Science and Technology (Norveška) prizadeva prek usposabljanja učiteljev za komunikacijo, vodenje, duševno zdravje in poučevanje kritičnega razmišljanja ustvariti dolgoročni trening učiteljev EMPOWER FOR 21 kot dolgoročni mehanizem za boljšo pripravo učiteljev na poučevanje strokovnjakov v visokem šolstvu in tudi na delu (razvoj trajnostnega usposabljanja učiteljev za učenje kompetentnih strokovnjakov v zdravstvu). Projekt odgovarja na izzive družbe, ki zahteva, da je strokovnjak v 21. stoletju ne le kompetenten v svoji ožji stroki, temveč sooblikovalec širše družbe, kateri služi skozi svoje vodenje in odzive na temeljne izzive okolice.

Skupina ljudi stoji pred laporoskopskim simulatorjem.
©EMPOWER FOR 21

Na dogodku, ki je potekal 13. 12. 2023, je predstavnik podjetja, odgovornega za dobavo simulatorja, praktično demonstriral njegovo uporabo in podal izčrpne informacije o samem simulatorju ter njegovem delovanju. Udeleženci so imeli priložnost sami preizkusiti delo na simulatorju, kar je še dodatno pripomoglo k boljšemu razumevanju njegove funkcionalnosti.

Med udeleženci in udeleženkami se je razvila plodna debata glede možnosti uporabe simulatorja med specializanti in o vključitvi napredne naprave v učni program. Laparoskopski simulator predstavlja moderno napravo, ki študentom medicine omogoča simulacijo kirurških posegov. Pri tem so soočeni z reševanjem proceduralnih problemov, ki omogočajo razvoj in krepitev kompetence kritičnega razmišljanja med posegi.

Moški uporablja laporoskopski simulator.
©EMPOWER FOR 21

V okviru projekta EMPOWER FOR 21 si Medicinska fakulteta UM in UKC Maribor prizadevata še bolj integrirati laparoskopski simulator v izobraževalni program, da bodo študentje imeli čim več priložnosti pridobivati praktične izkušnje in izboljševati svoje spretnosti preden stopijo v klinično okolje.

S tem projektom in pridobljenim simulatorjem utrjujejo odličnost njihovega izobraževalnega sistema ter zagotavljajo, da bodo bodoči zdravstveni strokovnjaki prejeli najboljšo možno usposobljenost za svoje prihodnje kariere.

Pingvin z napisom Projekt EMPOWER FOR 21.
©EMPOWER FOR 21

VIR: UKC

Skip to content