Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Opomnik na čimprejšnjo oddajo vlog na javna razpisa obeh programov

21. september 2021 – V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje se 30. septembra 2021 ob 12. uri izteče rok za predložitev vlog.

Oddaja vlog poteka izključno prek elektronskega sistema spremljanja eMS. Nosilec programa poziva prijavitelje, da z oddajo prijav v eMS ne čakajo na zadnji dan, ampak jih oddajo čim prej.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z javnima razpisoma obeh programov in oddajo vlog prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Skip to content