Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Tehnologija sama po sebi ne prinaša napredka

13. marec 2024 – Projekt KIPSI je bil zasnovan v času nepredvidljive covid situacije s ciljem razviti digitalne in pedagoške kompetence učiteljev za kombinirano poučevanje v poklicnih in strokovnih šolah. Partnerji poudarjajo, da digitalizacija ne prinaša nujno le slabosti, ampak tudi izjemne priložnosti, ki pa jih moramo znati izkoristiti. Digitalne kompetence so namreč ključne za vso družbo.

»Intenzivna digitalizacija prinaša številne priložnosti. Gre za predvsem pozitiven izziv gospodarstvu, družbi in sistemu izobraževanja. Tudi poklicno izobraževanje mora postati pomemben kamenček v mozaiku solidarne, trajnostne in uspešne družbe ter učinkovitega gospodarstva. Hvaležni smo za edinstven finančni mehanizem in izkušnje tujih partnerjev, pa tudi za pobudo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI), da smo se lotili izziva kombiniranega poučevanja,« je na zaključnem javnem dogodku projekta KIPSI dejal v. d. direktor Centra RS za poklicno izobraževanje, Aleksandar Sladojević, ki je bil odgovoren za vodenje projekta.

V ospredju sedijo udeleženci okrogle mize. Z leve proti desni si sledijo: dr. Mitja Veber iz Šolskega centra Novo mesto, dr. Uroš Ocepek s Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, doc. dr. Danijela Makovec Radovan s Filozofske fakultete UL, dr. Slavica Černoša, vodja Sektorja za srednje šolstvo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI), Darko Mali s Centra RS za poklicno izobraževanje in moderatorka. V ozadju se nahaja zaslon, ki prikazuje govorca, ki trenutno govori.
© Projekt KIPSI

Generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na MVI mag. Branka Hrast Debeljak pa je dodala: »V poklicno in strokovno izobraževanje sta vključeni dve tretjini mladostnikov, zato je skrb za njegov razvoj izrednega pomena. Po uspešno premaganem izzivu izobraževanja na daljavo v času epidemije je zdaj čas za izmenjavo znanja s ciljem, da poklicno usposabljanje postane odpornejše in po svojih najboljših močeh podpira gospodarstvo in družbo na poti k trajnostnemu delovanju.«

Ne orodja, pridobljena znanja so največja vrednota

Izvedbo edinstvenega projekt KIPSI je preko Finančnega mehanizma Evropskega Gospodarskega prostora omogočilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Vodja sektorja za finančne mehanizme Jadranka Plut: »Projekt KIPSI odgovarja na dva ključna izziva: pomanjkljivo digitalno znanje učiteljev in dijakov. Te kompetence postajajo ključne za prilagodljive učne modele, ki so vse pomembnejši za vseživljenjsko učenje. Na drugi strani pa vseeno želimo opozoriti, da so, kljub koristni uporabi sodobnih orodij, pridobljena znanja naša največja vrednota.«

Jadranka Plut, vodja Sektorja za finančne mehanizme na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, na odru med uvodnim govorom.
© Projekt KIPSI

Namen projekta KIPSI prednostno ni bilo uvajanje digitalne tehnologije, ampak razvoj in uvajanje pedagoških pristopov, kjer lahko tudi s pomočjo digitalne tehnologije podpremo učenje dijakov.

Tehnologija vpliva na naše obnašanje

»Tehnologija pomembno posega v našo družbo in jo spreminja. Vpliva na naše obnašanje. Vse podatke selimo v oblak, pa sploh ne vemo, kje to je, mladostniki ne iščejo več eksistenčne varnosti v obliki služb za nedoločen čas ipd. Zato se moramo zavedati, da samo uvajanje novih tehnologij v pouk ni smiselno, če ni osmišljeno,« je poudaril docent na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru dr. Andrej Flogie.

Kot so še poudarili sogovorniki na zaključni konferenci projekta KIPSI, je odgovornost na vseh deležnikih. Ni dovolj zagotoviti le infrastrukture, virov, usposobljenih učiteljev, ampak mora biti prehod komplementaren, v celotni družbi. Če te transformacije ne bomo opravili skupaj, bomo samo zamenjali tehnologijo in orodja, ki pa ne prinašajo sami po sebi dodane vrednosti in sprememb v družbi.

Podrobnosti najdete na spletni strani www.blendvet.si

Udeleženci spremljajo delavnico, predavateljica jim kaže kos papirja, na katerem je nekaj zapisano.
© Projekt KIPSI

Nosilec projekta KIPSI je Center RS za poklicno izobraževanje, projekti partnerji pa so: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, center Novo mesto, Šolski center Celje, Srednja tehniška šola Koper, Østfold University College (NOR), Åssiden upper secondary school (NOR), Viken Higher Vocational College (NOR), University of Akureyri (ISL) in Akureyri comprehensive college (ISL).

VIR: Projekt KIPSI

Skip to content