Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Odprtje učnega laboratorija za dediščino ob 30-letnici Združenja zgodovinskih mest Slovenije, nosilca projekta Šola prenove za nove generacije

6. december 2023 – Združenje zgodovinskih mest Slovenije je v Škofji Loki ob 30-letnici delovanja uradno odprlo obnovljene prostore novega učnega laboratorija. Novi prostori so nastali v okviru projekta Šola prenove za nove generacije, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Več kot desetletje zapuščene prostore nekdanje mestne hiše Stari Rotovž, ki krasi mestni trg Škofje Loke že od 16. stoletja dalje, so obnovili v sklopu projekta Šola prenove za nove generacije. Obnovljeni prostori bodo namenjeni predvsem izobraževanju osnovnošolskih učiteljev za vključevanje vsebin kulturne dediščine v učni proces, skladno z novimi učnimi programi, ki nastajajo v okviru projekta.

Človek barva strope stare mestne hiše v Škofji Loki
© Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Zahtevno prenovo stavbe je vodila Občina Škofja Loka ob pomoči nosilca projekta Združenje zgodovinskih mest Slovenije in projektnega partnerja Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je izvajal restavracijska dela na objektu. Pri tem so odkrili različne faze iz vsaj petstoletne zgodovine objekta. Najdbe pripovedujejo zgodbe o tehniki gradnje, spretnostih mojstrov in obrtnikov, uporabljenih materialih in obdelavah, kamnoseških in drugih detajlih, vzorcih barv in poslikav, ki so skozi več stoletij spreminjale stavbo ter tako preoblikovale notranje prostore. Novi prostori bodo pravi učni laboratorij, saj bo v njem strokovno predstavljenih 13 sond, ki bodo služile spoznavanju kulturne dediščine, zakonitosti gradnje in ročnih spretnosti. Obnovljene prostore bodo v okviru projekta Šola prenove za nove generacije preizkusili januarja prihodnje leto.

Restavriran strop v stari mestni hiši v Škofji Loki.
© Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Nove prostore so si poleg članic združenja in projektnih partnerjev ogledali tudi državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Matevž Čelik, direktorica Direktorata za kulturno dediščino Špela Spanžel in predstavniki Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG), ki je vodilna znanstveno-raziskovalna institucija na področju gradbeništva v Sloveniji, ki se aktivno posveča tudi področju ohranjanja kulturne dediščine.

Udeleženke in udeleženci so po ogledu prostorov odprli razpravo na temo ohranjanja in prenove stavbne dediščine v starih mestih središčih. Prav tako so skupaj razmišljali o pomembnosti poenotenja pristopov pri prenovah in povečanju dejavnosti na tem področju ter uspešnem obnavljanju in revitalizaciji stavbne dediščine.

Vrhunec dogajanja je bil slavnostni dogodek v kulturni dvorani Sokolskega doma, ki je bil namenjen otvoritvi prostorov novega učnega laboratorija in praznovanju 30-letnice Skupnosti starih mest v Republiki Sloveniji, predhodnice Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

Fasada stare mestne hiše v Škofji Loki.
© Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Projekt Šola prenove za nove generacije soustvarja nosilec projekta Združenje zgodovinskih mest Slovenije, s projektnimi partnerji Univerza na Primorskem, Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Osnovna šola Ivana Groharja, Občina Škofja Loka, MAGMA Geopark AS (NOR) in Šolski center Škofja Loka.

VIR: Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Skip to content