Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Objavljena so pogosto zastavljena vprašanja in odgovori vezani na razpis programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

3. junij 2021 – Nosilec programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter programa Izobraževanje – krepitev človeških virov je zbral vprašanja vezana na javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru obeh programov. V nadaljevanju so odgovori na vprašanja zbrani po tematskih sklopih.

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori so objavljena tudi tukaj za javni razpis v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, oziroma tukaj za javni razpis v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Redno spremljajte spletni strani razpisov, kjer se bodo objavljala posodobljena pogosto zastavljena vprašanja z odgovori.

Priporočamo, da se prijavitelji dobro seznanijo z vsebino javnega razpisa in razpisno dokumentacijo. V kolikor še vedno potrebujejo dodatne informacije vezane na javni razpis lahko vprašanja posredujejo na elektronski naslov Nosilca programa: nor_egp.svrk@gov.si.

Skip to content