Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA IZOBRAŽEVANJE – KREPITEV ČLOVEŠKIH VIROV

14. maj 2021 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v vlogi Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v današnjem Uradnem listu RS (74/2021) objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, izboljšanju podpornega okolja za naslovljene prikrajšane skupine ter izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnega mehanizma: (1) prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter (2) krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in Norveško.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 11.299.156,00 EUR. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 % vseh upravičenih izdatkov.

Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024.

Katera področja bodo sofinancirana?

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za izboljšanje spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: (1) Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade ter (2) Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Projekti morajo prispevati k enemu rezultatu in enemu neposrednemu učinku, razen v primeru Rezultata I.1, ko mora projekt prispevati k obema neposrednima učinkoma. Rezultati in neposredni učinki so:

Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

  • Neposredni učinek I.1.1: Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje
  • Neposredni učinek I.1.2: Izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

  • Neposredni učinek I.2.1: Vzpostavljene podporne storitve za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo)
  • Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim
  • Neposredni učinek I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce

Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

  • Neposredni učinek I.3.1: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
  • Neposredni učinek I.3.2: Razvita organizacijska kultura, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov

Informativna delavnica

Informativna delavnica za prijavitelje je predvidena v juniju.

Kdaj in kako se prijaviti?

Rok za predložitev vlog je 30. september 2021 do 12.00 ure (opoldne) CET prek elektronskega sistema spremljanja eMS na povezavi https://ems.norwaygrants.si/emsegp.

Razpisna dokumentacija je dostopna TUKAJ.

Najpogosteje zastavljena vprašanja in odgovori

Najpogosteje zastavljena vprašanja in odgovori se objavijo TUKAJ in so osveženi enkrat tedensko.

Prijavitelji se morajo podrobno seznaniti z vsebino javnega razpisa in celotno razpisno dokumentacijo. V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z razpisom prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Skip to content