Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

OBJAVLJEN JE DRUGI RAZPIS SKLADA ZA CIVILNO DRUŽBO: JAVNI POZIV ZA MIKRO PROJEKTE (HITRE ODZIVE)

Ljubljana, 30. 4. 2020 – Sklad za civilno družbo je objavil javni poziv za mikro projekte oz. »hitre odzive«,  namenjen organizacijam, ki bodo potrebovale »hitra sredstva« za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo, ki mora biti izvedena nemudoma.

V sklopu javnega poziva bo do porabe na voljo 40.000 evrov sredstev, prijava na poziv pa bo možna s 1. junijem 2020. Projekti bodo financirani stoodstotno, in sicer v višini od 1.000 do 5.000 evrov.

V pomoč potencialnim prijaviteljem so pripravljene Smernice za prijavitelje, redno bodo objavljena tudi vsa vprašanja in odgovori glede poziva, izvedena pa bo tudi informativna spletna delavnica. Le-ta bo potekala 14. maja ob 10. uri preko aplikacije Zoom, ki omogoča udeležbo do 100 ljudi.

Vabljeni k prijavi!

Vse podrobnejše informacije o razpisu in dokumentacija so na voljo na spletni strani programa.

Skip to content