Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Objava Javnega razpisa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2009-2014, je v današnjem Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Predmet razpisa je izbor projektov za dodelitev nepovratnih sredstev obeh programov v skupni vrednosti 16.886.132 evrov.

Javni razpis je razdeljen v dva sklopa:

SKLOP A – PROGRAM NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA 2009–2014

Področje Pobude za javno zdravje

–           Pod-področje Zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov

–           Pod-področje Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom

–           Pod-področje Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja

Področje Enakost spolov

–           Pod-področje Odločanje na gospodarskem področju

–           Pod-področje Odločanje na političnem področju

–           Pod-področje Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Projekt se lahko v sklopu A prijavi le na eno od navedenih pod-področij razpisa.

SKLOP B – PROGRAM FINANČNEGA MEHANIZMA EGP 2009–2014

Področje Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve

Področje Naravna dediščina

Področje Kulturna dediščina

Projekt se lahko v sklopu B prijavi le na eno od navedenih področij razpisa.

Prijavljeni projekti morajo trajati najmanj12 mesecev in se morajo končati najpozneje 30. 4. 2016, rok za predložitev vlog pa je 28. 2. 2014. Prijavitelji administrativno ustreznih in upravičenih prijav bodo o odločitvi o izboru projektov obveščeni po pošti predvidoma junija 2014.

Povezava na razpisno dokumentacijo

Skip to content