Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Novinarska konferenca projekta Zeleni pingvin

12. januar 2024 – V četrtek, 11. januarja 2024, so na novinarski konferenci v Kranju projektni partnerji predstavili napredek in rezultate projekta Zeleni pingvin, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Cilj projekta Zeleni pingvin – Green Penguin je usmerjen v zmanjševanje emisij, ohranjanju okolja ter zniževanju stroškov posameznikov in skupnosti. Projekt naslavlja porabnike energije, spodbuja jih k spremenjenju navad in prevzemanju vloge angažiranih državljanov. Ti naj bi aktivno prispevali k energetski učinkovitosti ter sodelovali pri oblikovanju ogljično nevtralnih mest. V vlogi vodje sprememb, povezovalca, prijatelja in vizionarja se predstavlja Zeleni pingvin. Ta novodobni vplivnež vodi platformo, ki uči otroke, učence, starše, organizacije in celo cela mesta, kako zmanjšati svoje emisije z uporabo manj virov.

Projekt Zeleni pingvin združuje pet projektnih partnerjev iz Slovenije in Norveške. Nosilec projekta je podjetje Iskraemeco, partnerstvo pa zaokrožujejo Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Društvo DOVES – FEE Slovenija – Ekošola ter Foundation for Environmental Education (FEE) Norway.

Moški stoji na govorniškem odru. Pred seboj ima mikrofon, za seboj pa predstavitev.
© Zeleni pingvin

V imenu gostitelja je navzoče pozdravil Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj. Predstavil je aktivnosti mestne občine na področju zelenega prehoda ter prizadevanja, da zeleno politiko uvajajo na mnogih  področjih – od prometa, gradnje infrastrukture do turizma. Prepričan je, da bo to področje v prihodnjih letih predstavljalo enega ključnih izzivov, zato k sodelovanju v največji možni meri poskušajo privabiti in za te vsebine navdušiti tudi občanke in občane.

S strani nosilca projekta sta Mojca Volf, vodja projekta in Nejc Šubic, vodja tehničnega dela razvoja platforme, predstavila idejo projekta ter delovanje digitalne platforme in njene funkcionalnosti. Poudarila sta, na kakšen omogoča otrokom spremljanje in beleženje svojih dejavnosti, kako lahko zbrane podatke združijo/povežejo s podatki o porabi energije in virih šolskih ter drugih stavb. Hkrati sta izpostavila, kako preproste naloge in tekmovanja z vrstniki omogočajo otrokom pridobivanje praktičnega znanja o zmanjševanju ogljičnega odtisa v vsakdanjem življenju, spodbujajo trajnostno delovanje ter krepijo ozaveščenost o pomenu varovanja okolja.

Mestna občina Kranj, uvrščena v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, aktivno sledi trajnostnemu, zelenemu in pametnemu razvoju mesta. Tomaž Lanišek, vodja Urada za razvoj in pametno skupnost na občini, je predstavil ključne korake na področju trajnostne politike ter umestil projekt Zeleni pingvin v širši kontekst aktivnosti in načrtov mestne občine pri prehodu v ogljično nevtralno mesto.

5 ljudi sedi na govornišek odru, moški govori v mikrofon in ima predstavitev.
© Zeleni pingvin

Zeleni pingvin prvenstveno povezuje šole, lahko pa se uporablja tudi za povezovanje/integracijo druge javne infrastrukture. Okoljska vzgoja se začenja z otroki in se širi na odrasle, njen končni cilj je angažirana skupnost, ki bistveno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja in spodbuja vedenjske spremembe.

Gregor Cerar, nacionalni koordinator projekta Ekošola, Društvo DOVES – FEE ter Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občina Ljubljana, sta poudarila pomen projekta Zelen pingvin na področju izobraževanja. Projekt se osredotoča na učence v treh pilotnih šolah v Mestni občini Kranj in treh v Mestni občini Ljubljana ter pozitivno vpliva na pedagoški proces. Pojasnila sta, kako je projekt pripomogel k boljšemu razumevanju izzivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe.

Projekt Zeleni pingvin odraža svoj pomen skozi številne reference. Postal je zmagovalec izziva Climathon Ljubljana 2020, se uvrstil med TOP 3 najbolj transformativne ideje leta 2020 na globalnem Climathonu ter prejel največ glasov javnosti med 107 konkurenčnimi idejami. Zeleni pingvin se je uvrstil med TOP 3 finaliste tekmovanja Nordic Smart City Challenge 2021, osvojil je  nagrade EEPA v Sloveniji in Evropi leta 2021 ter prejel nagrado Regionalno Zlato priznanje za inovacijo 2022, kot tudi Regionalno priznane za inovacijski izziv leta 2022.

Publika sedi na novinarski konferenci projekta Zeleni pingvin
© Zeleni pingvin

VIR: Zeleni pingvin

Skip to content