Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Študijski obisk na Norveškem v okviru projekta PreseNEETi se

5. januar 2023 – Konec leta 2022 so se slovenski projektni partnerji v okviru projekta Opolnomočenje in vključitev oseb NEET na trg dela in razvoj celostnega programa podpornih storitev za osebe NEET, vključno s pripravo sistemskih rešitev (PreseNEETi se) udeležili študijskega obiska v mestu Stavanger na Norveškem.

Norveški projektni partner Veiledernettverket NOSCO/Norwegian Organisation for Supervision and Co-Operation je udeležencem pripravil pester program, ki jim je omogočil vpogled v dobre prakse dela z mladimi osipniki, kaznjenci, osebami s težavami v duševnem zdravju in drugimi brezposelnimi mladimi v številnih norveških organizacijah (The Ullandhaug Organic Farm Foundation, NAV Eiganes and Tasta, TAFU Rogaland, UngInvest Rogaland, Metropolis, Fellesverket/Red Cross, Fra offer til kriger, IPS – Ung). Predstavljeni so bili programi in metode za delo s temi ciljnimi skupinami, večkrat pa je bila izpostavljena tudi pomembnost zaupanja, ki se mora za uspešno delo vzpostaviti med klienti in svetovalci ter individualna naravnanost programa za vsakega udeleženca, ki temelji na njegovih željah, ciljih in zmožnostih ter vodi v zaposlitev kot končni cilj.

Raziskavo o populaciji NEET je prek videa predstavila Tonje Fyhn, direktorica Worklife and Inclusion, NORCE Research, na tiskovni konferenci pa je bilo predstavljeno poročilo o analizi obstoječega stanja v Sloveniji in na Norveškem.

Z izvedbo študijskega obiska na Norveškem in spoznavanjem dobrih praks so se še dodatne okrepile bilateralne vezi med norveškim in slovenskimi projektnimi partnerji.

Več o projektu PreseNEETi se, ki se izvaja v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, najdete na tej povezavi.

Skip to content