Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Navdihujoče izkušnje z Norveške: izmenjava dobrih podjetniških praks v izobraževanju

13. oktober 2023 – Projektni partnerji in učitelji podjetnosti v projektu PoMP – Podpora mladim v podjetništvu, ki si prizadeva za zeleno in trajnostno obarvano Evropo, so septembra obiskali norveškega partnerja, Norveško univerzo za znanost in tehnologijo (NTNU) v Trondheimu. Z Univerzo NTNU so se povezali ravno zaradi njihove dolgoletne prakse usposabljanja učiteljev v podjetnostnih kompetencah.

Namen študijskega obiska v Trondheimu in Univerzi NTNU je bil spoznavanje dobrih praks. Ekipa projektnih partnerjev in učiteljev je odšla na pot z odprtimi mislimi in pričakovanji, ter se vrnila obogatena z vpogledi, ki bodo zagotovo prispevali k izboljšanju podjetniškega izobraževanja v Sloveniji.

Eden izmed ključnih poudarkov študijskega obiska je bil predstavitve programa usposabljanja učiteljev v podjetnostnih kompetencah, ki ga v regiji Trøndelag izvajajo za številne učitelje. V tej regiji, ki je približno četrtina velikosti Slovenije, se ta program izvaja za precej večje število učiteljev kot pri nas. Prav tako je bila izpostavljena srednja tehniška šola Johan Bojer, ki navdušuje z trajnostno gradnjo in praktičnim tehniškim izobraževalnim programom, ki ga izvajajo v sodelovanju z okoliškimi podjetji, specialisti za izdelavo robotov in različnih dronov. Zanimivost je, da je Johan Bojer edina šola na Norveškem, in verjetno širše, kjer je mogoče dobiti izobrazbo za pilota pomorskega ali zračnega brezpilotnega plovila.

Zelo zanimiva je bila tudi predstavitev učiteljic iz vrtca, kjer že male otroke učijo trajnostnega nakupovanja ter krožnega gospodarstva. Sledila je še predstavitev najbolj razširjenega in najstarejšega podjetniškega programa na svetu, Junior Achievement, ki je v regiji Trøndelag ‘uradni’ program za razvijanje podjetništva v šoli. Ob omenjenih predstavitvah smo se projektni partnerji in učitelji seznanili tudi z nekaterimi možnimi metodami dela v razredu.

Skupina ljudi sedi v krogu v računalniški učilnici.
Študijski obisk na Norveško. © Projekt PoMP

Med obiskom so projektni partnerji in učitelji prav tako predstavili svoje dobre prakse, čeprav bodo te Norvežanom podrobneje razložene marca, ko pridejo norveški predstavniki v Slovenijo. Tako so norveški partnerji pridobili vpogled v programe ScienceJam in POPRI, pa tudi v inovativne načine dela naših učiteljev in projektnih partnerjev z mladimi ter drugimi učitelji.

Študijski obisk na Norveško je zagotovo potrditev, da Slovenija na področju podjetnosti deluje izjemno dobro, hkrati pa odpira vrata za nadaljnje izboljšave, zlasti v okviru sodelovanja z lokalnim okoljem. Projektni partnerji bodo še naprej zavzeto sledili cilju izboljšanja izobraževalnih praks in spodbujanja podjetnosti v našem izobraževalnem sistemu.

V projektu PoMP, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, sodeluje Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj kot nosilec projekta in projektni partnerji Primorski tehnološki park, Razvojni center Novo mesto, Tehnološki park Ljubljana, SAŠA inkubator in Norveška univerza za znanost in tehnologijo.

Vir: Projekt PoMP

Skip to content