Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Najava otvoritvenega dogodka in informativne delavnice za prijavitelje projektov na Javni razpis v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje oziroma na Javni razpis v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

21. maj 2021 – Nacionalna kontaktna točka in Nosilec programa sporočata, da sta otvoritveni dogodek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP ter informativna delavnica za prijavitelje projektov na javni razpis v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter programa Izobraževanje – krepitev človeških virov predvidena v sredo, 16. junija 2021.

Delavnica je namenjena vsem zainteresiranim za prijavo projektov na javni razpis v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ali na javni razpis v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Na delavnici bo predstavljen namen oziroma vsebina javnega razpisa vsakega programa in vse podrobnosti razpisa, kot so upravičenost prijaviteljev ter partnerjev, upravičenost izdatkov, zahteve informiranja in komuniciranja ter kako izpolniti prijavnico in oddati vlogo. Nekaj besed bo namenjenih tudi iskanju projektnih partnerjev iz držav donatoric.

Informativna delavnica in otvoritveni dogodek, ki sta predvidena v sredo, 16. junija 2021, bosta potekala prek spleta.

Vabilo in dodatne informacije bodo objavljene naknadno.

V primeru vprašanj v zvezi z razpisom prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov: nor_egp.svrk@gov.si.

Skip to content