Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Zaključna konferenca projekta BalanCed

27. marec 2024 – V sklopu projekta Ustvarjalno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem – BalanCed, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, je včeraj v Ljubljani potekala zaključna konferenca z naslovom “S kreativnostjo do usklajenega življenja”.

Dogodka so se udeležili predstavniki ministrstev, zaposleni v javnem in zasebnem sektorju ter strokovnjaki s področja kulture, zdravstva, sociale, izobraževanja in podjetništva. Med udeleženci se je razvila diskusija o pomenu kulture pri usklajevanju življenja, dobrih praksah, novih pristopih in strategijah za uporabo kulture ter ustvarjalnosti pri spodbujanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Moderatorka dogodka med govorom na odru.
© BalanCed

Uvodni nagovor je podala Jadranka Plut, vodja Sektorja za finančne mehanizme Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, ki je izpostavila, da tovrstni projekti predstavljajo instrument za sodelovanje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Ob tem je dodala, “tudi med pandemijo so nam družbo delale kreativne in kulturne vsebine, ki so nam na eni strani pomagale ohranjati stabilno duševno zdravje in na drugi strani ohranjale skupnost. Študije so pokazale, da so ljudje, ki so se vključevali v umetniške aktivnosti, bolje spopadali s stresom in depresijo. Umetnost ni le terapevtsko sredstvo posameznika, temveč moč, ki povezuje ljudi. Skozi umetnost lahko gradimo mostove med spoloma, generacijami in gradimo povezanost kot vključujoča družba.”

Nagovor je imela tudi Anja Cerkvenik, ravnateljica Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož, ki je v uvodu povedala, da kreativnost lahko prispeva k usklajenemu življenju, če jo pravilno usmerimo. Izpostavila je, da “skozi ustvarjalne aktivnosti lahko bolje razumemo občutke in jih lažje izrazimo, najdemo nove poti ter rešitve in presežemo ovire. V projektu so prepoznali priložnost, da ponudijo možnost zanosa, ustvarjanja z glino in drugimi rokodelskimi veščinami, da se podpre zaposlene in njihove družine pri bolj usklajenem ter mirnem življenju. Hvala, vsem udeležencem na aktivnostih, sodelavcem in projektnim partnerjem, ki so skozi ustvarjalni proces pokazali, kako lahko kreativnost preoblikuje naše življenje, prispeva k boljši harmoniji ter usklajenosti, občutku uravnoteženosti in izpopolnjenosti.

Udeleženci poslušajo govorko za govorniškim pultom.
© BalanCed

Sandra Končan, asistentka z Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, je predstavila ugotovitve poglobljenih intervjujev, ki so jih izvedli s 27 udeleženci tečajev v Kreativnem centru. Intervjuvanci so v večini izpostavili podobne občutke, ki so jih doživljali med delom z glino: sproščenost, osredotočenost, sprejemanje situacije, zadovoljstvo, ponos, nekateri so občutili celo notranji mir. Rezultati raziskave so pokazali, da so delavnice omogočale druženje “v živo”, ki ga v današnjem času zaradi porasta socialnih omrežij primanjkuje. Več kot polovica intervjuvancev je povedala, da jim je udeležba na tečaju spodbudila kreativnosti in likovno izražanje, navdih, aktivnejše preživljanje prostega časa, večina pa se je počutila umirjene. Udeleženci so v rezultatih poročali, da so jim osvojene veščine, kot so postavljanje meja, potrpežljivost, sposobnost poslušanja in boljša organizacija časa, omogočile boljše ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem.

Po uvodnih nagovorih in predstavitvi rezultatov raziskave je sledila okrogla miza, kjer so strokovnjaki naslovili pomen kulture in ustvarjanja za naša življenja ter predstavili primere dobrih praks. Na okrogli mizi so sodelovali Tadej Meserko z Ministrstva za kulturo, Jasmina Ferček iz Zavoda za sodobno tekstilno umetnost in oblikovanje, OLOOP, prof. dr. Andreja Avsec s Filozofske fakulteta Univerze v Ljubljani, in asist. Matej Vinko, dr. med. spec. javnega zdravja, z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Govorci okrogle mize med diskusijo.
© BalanCed

V zadnjem delu konference so udeleženke in udeleženci oblikovali glino na delavnici, imenovani “Clayfulness”. Prek oblikovanja z glino je bila udeležencem omogočena izkušnja ustvarjalnega zanosa s skupno refleksijo.

Zaključna konferenca je potekala v okviru projekta BalanCed, ki ga soustvarjajo nosilec projekta Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož in projektni partnerji Zavod CONA b.p., Zavod NOMED (in Gibanje Zelenci), Kulturno izobraževalno društvo PiNA in Culture Break Borders z Norveške.

Vir: Projekt BalanCed

Skip to content