Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Na Gospodarskem razstavišču “Sodelujemo za skupne cilje”

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je zgodil otvoritveni dogodek izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Prireditve pod geslom Sodelujemo za skupne cilje se je udeležilo več kot 400 udeležencev, ki sta jih pozdravila tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik in veleposlanica Kraljevine Norveške N. E. Tove Skarstein.

Minister mag. Stepišnik je v svojem uvodnem nagovoru poudaril je, da je bila Slovenija doslej uspešna pri črpanju sredstev z naslova finančnih mehanizmov, sam je programsko obdobje 2004-2009, ko je imela na voljo slabih 18 milijonov evrov, zaključila z 93,9 odstotno realizacijo. V aktualnem obdobju ima Slovenija na razpolago nekaj manj kot 25 milijonov evrov – 11,5 milijona evrov iz Finančnega mehanizma EGP in 13,3 milijona evrov iz Norveškega finančnega mehanizma. Predvidoma konec septembra 2013 bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo 16,8 milijonov evrov vredni javni razpis iz obeh programov, do sredstev pa bodo upravičeni projekti s področja biotske raznovrstnosti, ohranjanja in oživljanja kulturne in naravne dediščine, javnega zdravja, enakosti spolov.

Tako minister kot veleposlanica Kraljevine Norveške sta poudarila pomen bilateralnega sodelovanja med državama, ki ga finančni mehanizmi posebej spodbujajo. Tako je bil tudi današnji dogodek, ki ga je  organiziralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi nacionalne kontaktne točke Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP), v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) in Regionalnim centrom za okolje (REC Slovenija) namenjen mreženje potencialnih partnerjev, tako domačih kot tujih.

Na dogodku so bili prisotni tudi predstavniki Urada za finančne mehanizme, pa tudi predstavniki krovnih organizacij s posameznih področij iz držav donatoric, ki so predstavili možnosti bilateralnega sodelovanja s slovenskimi potencialnimi prijavitelji na oba razpisa.

V nadaljevanju so vam na voljo predstavitve in gradiva, ki so bila pripravljena za današni dogodek in fotogalerija na našem Facebook profilu.

Predstavitev Norveškega programa

Predstavitev programa EGP

Predstavitev programa NVO (prezentacija)

Predstavitev programa NVO

Predstavitev štipendijskega programa

Predstavitev nevladnega sektorja v Sloveniji

Predstavitev nevladnega sektorja na Norveškem (v angleškem jeziku)

Predstavitev nevladnega sektorja na Islandiji (v angleškem jeziku)

Predstavitev Urada za finančne mehanizme o bilateralnem sodelovanju (v angleškem jeziku)

Predstavitev projekta – občina Divača

Predstavitev projekta – DROM POT

Seznam udeležencev

Seznam organizatorjev, predavateljev in moderatorjev

Seznam tujih udeležncev

 

 

 

Skip to content