Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

LETNA KOMUNIKACIJSKA DELAVNICA

V času od 24. do 25. oktobra 2018 je potekala Letna komunikacijska delavnica. V sončni Lizboni so vodje in komunikacijski predstavniki Nacionalnih kontaktnih točk in ambasad izmenjali primere dobre prakse komunikacijskih aktivnosti v tekočem in prejšnjem obdobju izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Velik del delavnice je bil namenjen tudi aktivnemu povezovanju ter uporabi jasnega in preprostega jezika. Pogosto ključni deležniki mislimo, da uporaba strokovnega jezika (v promocijskih gradivih, poročilih, novicah ipd.) prispeva k večji prepoznavnosti in uspešnosti pri izvajanju obeh finančnih mehanizmov. Da je ta misel zmotna, so potrdili tudi predstavniki donatorskih držav. Želijo in pričakujejo uporabo jasnega in preprostega jezika na vseh nivojih izvajanja. “Vsebina mora biti vsakomur razumljiva že pri prvem branju ali poslušanju,” so poudarili.

Skip to content