Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

KROŽNO GOSPODARSTVO – ŠTUDIJSKI OBISK NA NORVEŠKEM

Oslo, 5. in 6. november 2019 – Koordinator Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje se je na povabilo Norveške agencije za okolje, programskega partnerja iz države donatorice, udeležil študijskega obiska na temo krožnega gospodarstva.

Norveška okoljska agencija je predstavila uporabo modela krožnega gospodarstva na Norveškem, predstavniki iz Estonije, Poljske in Slovenije pa v njihovih državah in njegovo izvajanje v okviru programov s področja okolja, ki so sofinancirani iz Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Srečanje je bilo namenjeno tudi krepitvi bilateralnega sodelovanja med državo donatorico in državami upravičenkami.

Več o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilaganje nanje najdete tukaj.

Skip to content