Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

KORAKI K OBLIKOVANJU SKLADA ZA CIVILNO DRUŽBO V SLOVENIJI – POROČILO O POSVETOVANJU

Kot prvi korak k oblikovanju Sklada za civilno družbo (Active Citizens Fund) je konzorcij CNVOS, Zavoda PIP in DRPD NM v novembru opravil posvetovanje z deležniki, ki so pomagali opredeliti ključne izzive in rešitve na štirih prednostnih področjih sklada. Posvetovanje je potekalo na podlagi t.i. »discussion paper-ja« in posvetovalnih vprašanj.

E-posvetovanje je potekalo od petka, 16. 11. 2018, do ponedeljka, 3. 12. 2018, komentarje je oddalo 19 organizacij. 29. 11. pa so z 38. organizacijami izvedli tudi posebno delavnico. Posvetovanja so povzeta v pripravljenem poročilu.

Komentarje so upoštevali pri oblikovanju rezultatskega okvira (rezultati, učinki, indikatorji), v pomoč pa bodo tudi pri oblikovanju javnih razpisov.

Discussion Paper (dokument je v angleškem jeziku)

Poročilo o posvetovanju (dokument je v angleškem jeziku)

Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za civilno družbo naslovite na upravljavca sklada – CNVOS, Zavod PIP, DRPD Novo mesto!

Skip to content