Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Korak k bolj trajnostni prihodnosti

27. marec 2024 – Glavni namen projekta LEAP, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, je razvoj napredne in funkcionalne embalaže iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

Če si želite izvedeti več o napredku in inovacijah pri razvoju trajnostne embalaže, vljudno vabljeni na zaključni dogodek projekta Učno-demonstracijska mreža za načrtovanje in izdelavo trajnostne industrijske embalaže iz alternativnih lignoceluloznih vlaken »LEAP«.

postopek priprave papirne kaše.

Proces izdelave prototipne embalaž.
© Surovina

Javna predstavitev dosežkov projekta, ki deluje na področju trajnostnega prehoda v krožno ekonomijo, bo potekala v sredo, 3. aprila 2024, med 9.00 in 11.00 v prostorih Inštituta za celulozo in papir (ICP) v Ljubljani. Prijava je možna do konca marca preko spletnega obrazca.

V projektu sodelujejo Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani kot nosilec projekta in projektni partnerji Inštitut za celulozo in papir, Gorenje gospodinjski aparati, Surovina, Družba za predelavo odpadkov, in SINTEF AS z Norveške.

VIR: Projekt LEAP

Skip to content