Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

“Kick-off” konferenca okoljskih programov

Oslo, 29. november 2018 – Norveška agencija za okolje (Miljødirektoratet) je organizirala konferenco za Nosilce programov s področij povezanih z okoljem in potencialne projektne partnerje iz Norveške.

Konferenca je bila namenjena predstavitvi okoljskih programov in možnosti za sodelovanje na strani držav prejemnic sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP ter identifikaciji interesa organizacij iz Norveške za sodelovanje pri bodočih projektih. Slovenija je bila ena izmed enajstih držav, ki so predstavile svoje programe s področja okolja. Čeprav imajo nekateri tovrstni programi iz drugih držav upravičenk na voljo za razpise tudi več kot 120 milijonov EUR, v primerjavi s 14,5 milijona EUR v Sloveniji, smo uspeli vzbuditi zanimanje norveških organizacij za sodelovanje.

Slovenija je v fazi priprave zasnove programa na podlagi katere bo podpisan Sporazum o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Podpis omenjenega dokumenta predstavlja temelj za oblikovanje razpisa in osnovo za začetek izvajanja aktivnosti promocije slovenskega okoljskega programa in šele takrat bodo najverjetneje potencialni prijavitelji začeli iskati projektne partnerje iz donatorskih držav. Na podlagi uspešnega mreženja na »kick-off« konferenci bo lahko SVRK v vlogi Nosilca programa lažje pomagal potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev iz Norveške.

Skip to content