Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Kampanja »Z družbo v službo« spodbuja trajnostno mobilnost prihodov in odhodov z dela

6. marec 2024 – S ponedeljkom, 4. marca, je v Občini Škofja Loka začela potekati štiritedenska kampanja ozaveščanja o trajnostni mobilnosti z naslovom »Z družbo v službo«, ki je del projekta Trata 2.1. Cilj kampanje je spodbuditi zaposlene v škofjeloški industrijski coni Trata k spreminjanju svojih potovalnih navad v korist trajnostne mobilnosti.

S projektom Trata 2.1, ki ga sofinancira Finančni mehanizem EGP v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, si prizadevajo spodbuditi zaposlene v industrijski coni Trata k spreminjanju svojih potovalnih navad, tako da se več zaposlenih odloči za trajnostne načine prevoza na delo.

Strokovnjaki za trajnostno mobilnost poudarjajo, da bi tisti, ki živijo do 2 km oddaljenosti od svojega delovnega mesta, lahko razdaljo premagali peš. Za razdalje do 5 km oddaljenosti je priporočena uporaba kolesa, medtem ko je za daljše razdalje nad 5 km priporočena uporaba električnega kolesa ali javnega potniškega prometa. V primeru, da se zaposleni vozijo v službo iz bolj oddaljenega mesta, javni potniški promet pa jim zaradi prestopanja ali voznega reda ne ustreza, se lahko odločijo ravnati trajnostno in izberejo sopotništvo za prihod na delo in odhod z dela.

Infografika, ki opisuje kampanjo Z družbo v službo in nagovarja zaposlene, naj se za prevoz v službo dogovorijo s sodelavcem ali pa naj si naložijo aplikacijo prevozi.org, kjer se lahko dogovorijo za prevoz na delo.
© Projekt Trata 2.1

Zaposleni lahko za pot v službo preprosto uredijo skupni prevoz s sodelavci ali sodelavkami ali pa si pomagajo z uporabo aplikacije Prevoz.org, kjer označijo svoj izhodiščni in ciljni kraj potovanja. V okviru kampanje »Z družbo v službo« bodo zaposleni, ki se bodo pripeljali v sopotništvu v industrijsko cono Trata, sodelovali v nagradni igri, v katero bodo vključeni tako vozniki kot sopotniki.

V projektu poleg nosilca projekta Občine Škofja Loka sodelujejo tudi Razvojna agencija Sora, Inštitut za politike prostora, CIPRA Slovenija, društvo za zaščito Alp, Knauf Insulation, SIBO Group, razvoj in proizvodnja embalaže, LTH Castings in CIPRA International.

Vir: Občina Škofja Loka

Skip to content