Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Javni natečaj za oblikovanje vizualne podobe projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti razpisuje odprti vabljeni anonimni natečaj za oblikovanje vizualne podobe projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma, ki se sofinancira iz Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. Vizualna podoba projekta vsebuje oblikovanje logotipa in osmih podob (npr. liki, slike, ilustracije, karikature) za posamezna vsebinska področja. Predloge zbirajo do vključno 16. 12. 2013, najboljši pa bodo nagrajeni.

O prispelih predlogih bo odločala 3-članska ocenjevalna komisija. Do 20 najbolje ocenjenih natečajnih nalog bo predstavljenih na razstavi otvoritvene konference projekta, ki bo potekala 15. in 16. januarja 2014. Razstavljene natečajne naloge bodo z anonimnim glasovanjem ocenjevale udeleženke in udeleženci konference.

Prve tri natečajnice / natečajniki, ki bodo prejele/-i najvišje število točk po oceni komisije ter številu glasov udeleženk in udeležencev konference, bodo prejele/-i denarno nagrado. Nagrada za zmagovalno rešitev bo znašala 5.000,00 EUR bruto, nagrada za drugo uvrščeno / uvrščenega bo znašala 3.000,00 EUR bruto, nagrada za tretje uvrščeno / uvrščenega bo znašala 2.000,00 EUR bruto.

Zmagovalna idejna rešitev bo uporabljena pri nadaljnjih dejavnostih projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma, med drugim pri izvedbi medijske kampanje, izdaji publikacij in gradiv, na konferencah in dogodkih ter ostalih izdelkih, povezanih s projektom.

Namen projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma je sicer okrepiti ozaveščenost in znanje o enakosti spolov, s poudarkom na prednostnih področjih, in sicer uravnotežena zastopanost in udeležba žensk in moških pri odločanju na gospodarskem in na političnem področju ter usklajevanje poklicnega in družinskega oziroma zasebnega življenja.

Podrobnosti o natečaju na: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=990

Skip to content